شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تعمیرات صنایع نیروگاهی مازندران

www.mazrec.co.ir
سومين كنفرانس نيروگاه هاي برق - برق منطقه اي مازندران
پيوست 6: شماره كارت، اتاق و برج محل اقامت شركت كنندگان در كنفرانس ... بابل، شركت تعميرات صنايع نيروگاهي مازندران (صنير )، انجمن صنفي-كارفرمايي شركت هاي ...

www.iust.ac.ir
سومین کنفرانس نیروگاه برق - دانشگاه علم و صنعت ایران - پژوهشکده ...
سومین کنفرانس نیروگاههای برق، توسط شرکت مدیریت تولید برق نکا و انجمن ... تعمیرات صنایع نیروگاهی مازندران (صنیر )، انجمن صنفی-کارفرمایی شرکت های بهره  ...
www.nirookala.ir
اطلاعات تماس - پروفايل شركت
نام شركت: شرکت صنیر (تعميرات صنايع نيروگاهي مازندران), نام اختصاري: تلفن تماس: ####. وب سايت : www.sanir.org, ايميل : info@sanir.org.
www.moshaverniroo.com
پروژه هاي نيروگاهي | مهندسین مشاور نيرو
۷, افزایش توان گیرموتور نوارهای نقاله, شرکت فولاد مبارکه, دستور کار قرارداد ... خدمات مهندسی، نظارت کارگاهی و خدمات CDMپروژه بخش بخار نیروگاه BOTجنوب اصفهان ...
www.armanshahrfund.com
حسابرس
ﻣﺪﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﯾﭙﺎ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺎ ﺧﻮدرو ﺳﺎﯾﭙﺎ ... ﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ..... اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺪﻟﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ.
www.sabaom.com
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر ... به منظور بهره برداری بهینه و جامع از نیروگاه های تحت پوشش گروه صبا،شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در نیمه دوم سال ...
www.mpo-hr.gov.ir
آخرین وضعیت نیروگاههای خصوصی 94.07.pdf - سازمان مدیریت و برنامه ...
20 ا کتبر 2015 ... ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژي ﻣﺘﻴﻦ. 16. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ) (2( ..... آذر ﻓﺮﻧﺒﻎ. ####. زرﮔﺎن. )2(. 84. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺼﺐ و. ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي. ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ####.
www.desa.ir
شرکت دیزل سنگین ایران
شرکت دسا. تاریخچه دسا · استخــدام; پیام مدیریت; مدیرعامل. زبان. فارسی; English. صفحه اصلی. تصویب احداث شرکت دسا بعنوان یکی از 10 طرح عمرانی کشور در سال ...
www.bim.ir
پروژه های در دست اجرا - بانک صنعت و معدن
انيكس سفال (قزل تپراق), اردبيل, آجر سفال, كاني غير فلزي, ٧٩. كاشي و سراميك ... شركت گسترش فناوريهاي صنعت ساختمان, گيلان, پانل ٣D, كاني غير فلزي, ٥٢.