شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تعمیرات نیروگاهی مازندران

www.estekhtam.com
استخدام شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی سال ۹۵( اطلاعیه ...
18 دسامبر 2016 ... خبر ۲۵ آذر ۹۵ – کارت شرکت در آزمون استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی (سهامی خاص) سال۱۳۹۵. کاربران گرامی برای دریافت ...

dehvand.ir
استخدام در شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان
8 نوامبر 2016 ... به اطلاع میرساند شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان درنظر دارد به ... عدم سوء سابقه و عملکرد منفی در سوابق کارکنان شرکت های پیمانکاری.
www.nekapowerplant.ir
شرکت مدیریت تولید برق نکا-نیروگاه شهید سلیمی
نيروگاه شهيد سليمي نکا بعنوان يکی از نیروگاه های استراتژيک كشور و ازمهمترين ... خزر و در 22 كيلومتري شمال شهرستان نكا واقع دراستان هميشه سرسبز مازندران قراردارد. ... تحت عمليات تعميرات نيمه اساسي قرار داشت، مجدداً به شبكه سراسري پيوست.
www.mazrec.co.ir
شركت كنندگان1 - برق منطقه اي مازندران
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﻬﯿ. ﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي. ﮔﺮوﻫﯽ. 3 -. ﻧﻔﺮه. ####. ﻻﻟﻪ. 8. ﺣﺴﯿﻦ. ﻃﻼﺋﯽ. ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي. ﮔﺮوﻫﯽ. 3 -. ﻧﻔﺮه. ####. ﻻﻟﻪ ...... ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮان. ﮔﺮوﻫﯽ. 3 -. ﻧﻔﺮه. ####. ﺷﻘﺎﯾﻖ.
www.mazrec.co.ir
سومين كنفرانس نيروگاه هاي برق - برق منطقه اي مازندران
پيوست 6: شماره كارت، اتاق و برج محل اقامت شركت كنندگان در كنفرانس ... بابل، شركت تعميرات صنايع نيروگاهي مازندران (صنير )، انجمن صنفي-كارفرمايي شركت هاي ...
www.iust.ac.ir
سومین کنفرانس نیروگاه برق - دانشگاه علم و صنعت ایران - پژوهشکده ...
سومین کنفرانس نیروگاههای برق، توسط شرکت مدیریت تولید برق نکا و انجمن ... تعمیرات صنایع نیروگاهی مازندران (صنیر )، انجمن صنفی-کارفرمایی شرکت های بهره  ...
www.nirookala.ir
اطلاعات تماس - پروفايل شركت
نام شركت: شرکت صنیر (تعميرات صنايع نيروگاهي مازندران), نام اختصاري: تلفن تماس: ####. وب سايت : www.sanir.org, ايميل : info@sanir.org.
www.mpo-hr.gov.ir
آخرین وضعیت نیروگاههای خصوصی 94.07.pdf - سازمان مدیریت و برنامه ...
20 ا کتبر 2015 ... ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژي ﻣﺘﻴﻦ. 16. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ) (2( ..... آذر ﻓﺮﻧﺒﻎ. ####. زرﮔﺎن. )2(. 84. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺼﺐ و. ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي. ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ####.