شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تولیدی رازک شیمی


bpolb.com
صنعت پلاستیک و فرآورده های پلاستیکی
گرانول معصوم بزرگ ترین تولید کننده انواع کامپاوندهای پلاستیکی و پلیمری. تولید کننده ... شرکت رازک شیمی برترین تولید کننده انواع مخازن مکانیزه در ایران.
betonbaspar.com
بتن بسپار
بتن بسپار تولید اجاره و فروش قالب مدولار بتن ،قالب سقف دال مجوف(وافل) قالب ... صنعت بهارستان (تولید کننده پالتهای پلاستیکی حمل بار)، رازک شیمی (تولید کننده ... میران (شرکت آموزشی کنترل کیفیت محصولات پلیمری مجموعه) تاسیس گردیده ...
medplant.ir
لیست اسامی شرکتهای داروسازی (گیاهی و شیمیایی) ایران لینک ...
11 سپتامبر 2013 ... این لیست شامل شرکتهای تولید کننده داروهای گیاهی و همچنین شرکتهای ... شرکت داروسازی داملران رازک ... شرکت داروسازی شیمی دارویی داروپخش.
region21.tehran.ir
ﺗﻠﻔﻦ آدرس ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎم واﺣﺪ 2623830229-2623833382 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 17 ﺟﺎده
ك 7/5 ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺦ زرﻳﻦ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺟﻨﺐ دﻧﻴﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ روﺑﺮوي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺒﻮغ. #### - .... ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 10 ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﺎﺷﺮي داﺧﻞ ﻣﻠﻚ ﺷﺮﻛﺖ ارم ﻧﻮش ..... رازك ﺷﻴﻤﻲ(ﺑﺎ ﺣﺠﺐ وﺷﺮﻛﺎء ﺳﺎﺑﻖ).
assoplast.com
اعضای انجمن | انجمن صنایع همگن پلاستیک - assoplast
... پارسان پلیمر تیام کیا نام شرکت: بازرگانی پارسان پلیمر تیام کیا مدیر: آریا صادقیان ... نیرومند پلیمر پارس نام شرکت: نیرومند پلیمر پارس مدیر: مهدی پور قاضی .