شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تولیدی کاغذ حساس نمابر مهر

si-resinjam.co.ir
چسب بسته بندی | تولید کننده رزین |صنایع ایجاد رزین جام
25 نوامبر 2015 ... چسب بسته بندی | محصولی از صنایع ایجاد رزین جام | تولید کننده انواع چسب های صنعت بسته بندی | صنعت کاغذ | چسب مخصوص کاغذ دیواری ... بعد از این که شرکت gutta Percha شکل گرفت جوهردان و توپ بیلیارد نیز تهیه گردید. .... براي بسته بندي محصولات حساس ميتوان از كارتن هاي پلاستيكي (كارتن پلاست ) كه ...

www.fda.gov.ir
ضوابط ثبت و ورود فرآورده های بیولوژیک - سازمان غذا و دارو
تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴. ضوابط ثبت و ورود فرآورده .... مجوز فعاليت دارویی شرکت وارد کننده با ارسال مدارک زیر صادر می‌شود: تصویر اساس نامه ..... بخش دوم – اطلاعات فرآورده. شماره ثبت شرکت : آدرس : تلفن : نمابر : ..... حواشي، متون و جداول بايستي به اندازه مناسب باشد بطوريکه چاپ مدارک، در کاغذ A۴ امکان پذيرگردد.
irannano.org
محصوالت فناوری نانو در صنعت خودرو - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
#### نمابـر: ... شــرکت های خودروســازی از فناوری نانو و نانومواد برای بهبود عملکرد خودروهای خود و .... انرژی جنبشــی یک خودرو از طریق حرارت تولید شده هنگام گرفتن ترمز پراکنده شده .... بار ساکن برای کلیدهاست که از ایجاد جرقه های خطرناک در بخش های حساس جلوگیری ..... کاغذ فیلتر اســت که باعث افزایش نسبت سطح به حجم.
irannano.org
محصوالت فناوری نانو در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر - ستاد ویژه ...
#### نمابـر: ... از ایــن انرژی ها، به صورت تولید محلی و پراکنده به جای تولید انبوه و متمرکز بیشــتر توجیه .... خروجی سلول خورشیدی حساس شــده به نقاط کوانتومی می گردد. ... اخیرا برخی از موسسات و شرکت های تحقیقاتی نانو سیال ها را در گرم کن ها ..... در این محصول الیه ای متشکل از نانوالیاف وجود دارد که در مقایسه با کاغذ.
fdo.umsha.ac.ir
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واردات ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ وﻛﺎﻻﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪﺷﺪه آراﻳﺸﻲ - معاونت غذا و دارو
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. 35 ..... ﻧﻤﺎﺑﺮ. ﺁدرس ﺷﺮآﺖ. : ﺁدرس اﻧﺒﺎر. : ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻩ. : ﻧﺎم ﮔﻤﺮك. : واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي. ﺷﺮآﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ. ٢. ) ﺷﻤﺎرﻩ وﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎآﺘﻮر .... ﻛﺎﻏﺬي، ﺣﻮﻟﻪ ،ﺗﻮاﻟﺖ،ﺳﻔﺮه ... اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ در ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه وﺑﺎ ﻣﻬﺮ واﻣﻀﺎء ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ..... ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﮕﺎرﻳﻬﺎ ، ﻣﺨﺼﻮص ﻟﺜﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ، ........ ).
www.sena.ir
Sena.ir | بورس | پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران | نمایشگاه ...
14 ژوئن 2016 ... برگزار کننده نهمین نمایشگاه بازار سرمایه اعلام کرد،شمار شرکت کنندگان در این ... تأمین سرمایه لوتوس پارسیان ... گروه پژوهشی صنعتی آرینا بهسان.
iranpack.ir
IranPack.ir « توليد كاغذ و مقوا
ارسلان نوری, تولید کاغذ، مقوا و لوله کاغذی(شرکت پویا طاب) ... اصفهان فرم, طراحی و تولید انواع کاغذهای کامپیوتری و فرمهای پیوسته چاپی- لوازم ... حساس (اوزالید)، دایکات، جعبه چسبانی و تولید فرمهای به هم پیوسته و … www.pardis57co.com .... کاغذ کار تهران, تولید انواع ورق کارتن سه لا ، پنج لا ، سینگل فیس در عرض‌های ۱۳۰ و ۱۴۰ و ...
www.iranair.com
امضای تاریخی ترین قرارداد و بویینگ - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ...
و نیکی سبک و نیکویی فصاحت و فراوانی لفظ، برتر است زیرا در حالی که تار آن از انوار. وحی و نبوت .... شرکت بوئینگ قرار اســت 50 فروند هواپیمای 737 ..... دژهای خراســان و الموت رودبار و طارم ..... آغاز و تا جشن خاج شــویان در روز 6 ژانویه ادامه می یابد.
iranprintpack.com
LTD ARAD TEJARAT BASHL CANGZHOU IPACK MACHINERY ...
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داﺧﻠﯽ. Foreign Companies ... ﭘﺎﺳﻜﻮﻧﻮ. PANDORA PLASTIK SAN VE TIC AS. ﭘﺎك اوﻧﺪ ﻟﻴﺎ. PARS BISHEL ARIAN. ﭘﺎك ﺗﺎب ﻣﺮوارﻳﺪ. PACKAGING) ... CO., LTD. ﭘﺮﻫﺎم ﺳﻠﻮﻟﺰ اﻳﺮاﻧﻴﺎن. SANAT AZMA TOSEA IRANIAN (SATI). ﭘﻨﺘﺎ ﭘﻚ اﻟﺒﺮز. SEPITA TASH.