شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تکفام پرتو


nanolab.ir
اﻳﻜﺲ اﺷﻌﻪ ﭘﺮاش ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ
1. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ. ﭘﺮاش. اﺷﻌﻪ. اﻳﻜﺲ. 1. (XRD). ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮﺗﻮ x. در ﻃﻴﻒ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺗﻮ ... X . -1. از ﺗﻚ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻔﺎم ﺳﺎز در ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ. ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮ .... ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﺸﻮر. 1. XDS####Oxford. اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. 2. MPD. Panalytical. ﻫﻠﻨﺪ. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ.
www.sid.ir
Archive of SID
)XRD( X فیلیپس هلند به دست آمد. الگوهای پراش پرتو XL30. ( باCu Kα, λ= 1/5406 Åنمونه ها با استفاده از پرتو تکفام ). دستگاه ساخت شرکت فیلیپس هلند با سرعت ...
fa.wikipedia.org
لیزر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتوهای موازی بسیار باریکی که طول موج مشخصی دارند ساطع می‌کنند. این دستگاه از ... نور لیزر را تکفام پرتو نیز می‌نامند. .... شرکت نظامی راین متال آلمان با موفقیت یک لیزر پر قدرت نظامی را طراحی و تولید کرد.
daneshnameh.roshd.ir
: واژگان اپتیک - دانشنامه رشد
آستیگماتیسم, اگر از نقطه‌ای خارج از محور پرتوهای به عدسی بتابند، پس از شکست و خارج شدن ... ابیرامی تکفام, ابیراهی حاصل از امواج تکفام را ابیراهی تکفام می‌نامند. .... قادر هستند که فرکانس پرتوهای لیزر را دو برابر کنند (یعنی طول موج را نصف کنند). .... است چون با الکترونهای کوچک که در ترکیبات مواد شرکت دارند برهمکنش دارد.
www.packmangroup.com
پرتو ایکس
24 دسامبر 2014 ... پرتو ایکس (X-ray) بخشی از طیف امواج الکترومغناطیس را تشکیل می‌ دهد. ... از پدیده جذب می توان برای تکفام کردن پرتوهای ایکس تولید شده استفاده کرد. ... گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن ... گزارش حضور شرکت پاکمن در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ...
www.ts.co.ir
شرکت فناوری اطلاعات توسعه سامان | لیست مشتریان
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو; پژوهشگاه مواد و انرژی; شرکت بازرگانی ایران ..... شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری; شرکت وشنا; شرکت هزاره فناوری تابان ...
iranlabexpo.ir
لیست شرکت ها - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
... فروش تجهیزات آزمایشگاهی با استفاده از لیزینگ برای شرکت های خصوصی و کمک بلاعوض ... شرکت تعاونی صنایع ازمایشگاهی و پزشکی بخشی سرابی و شریک.