شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر (سهامی خاص)


www.anvarionline.net
AnvariOnline.Net » امپراتوری بانک ها در ایران: بانک پارسیان
9 آگوست 2014 ... هیات مدیره شرکت نگار نصر سهم از ترکیب: شرکت ایران خودرو خراسان سهامی خاص با نمایندگی ... با کدملی ١٢۶٠۵۶۴٠٣٧ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شناسه ملی ١٠٣٨٠٢۶۵٩۵٩ به .... [۳] : وب سایت شرکت به این آدرس.
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی
3, 1, شرکت فناوری سرورپارس ارقام گستر, : ارائه خدمات ثبت دامین و میزبانی وب .... شرکت شبکه گستران پایتخت, فروش تجهیزات شبکه، طراحی دیتاسنتر، خدمات ...
www.bamdadgharn.ir
www.bamdadgharn.ir - فروش کامفار
لیست شرکت هایی که از بامداد قرن دانش نرم افزار کامفار تهیه کرده اند. ... شرکت مواد ترکیبی نوید; شرکت پتروشیمی ایلام; شرکت ماندرو; شرکت توس راهبرد; شرکت ...
izmdc.com
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود - هلدینگ توسعه معادن روی ایران
موضوع فعالیت و خدمات قابل ارائه: اکتشافات و استخراج ذغال سنگ از معادن خود ... شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در سال 1374 با سرمایه یک میلیارد و ششصد ... و در بدو تاسیس کلیه سهامداران شرکت را کارکنان بازنشسته و شاغل البرز شرقی ...
www.iranbourse.com
بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
بانك ملي شعبه قم. بانك ملي .... شركت انبوه سازان سبزانديشان)سهامي خاص(. شركت انديشه ..... شركت خدماتي مهندسي صنعت برق ارس صبا)سهامي خاص(. شركت خدماتي ...
www.omidinvestment.ir
Copy of صورتهاي مالي30-10-1388 به تاريخ 5-2-88.xlsx - شرکت گروه ...
20 ژانويه 2010 ... ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة 2 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ... اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮآوردي داراﯾﯿﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ..... ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺳﺎزي ﭘﺎدﻧﺎ.
izmdc.com
فرآوری مواد معدنی ایران - هلدینگ توسعه معادن روی ایران
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه فرآوری انواع کانی‌ها، بهره‌برداری از معادن، تأسیس ... شرکت فرآوری مواد معدنی ایران دارنده فناوری استحصال فلز روی از خاک معدنی به جای .... معدنکاران انگوران · بازرگانی توسعه صنعت روی · سرمایه‌‌گذاری اندیشه محوران ...
cdn.tsetmc.com
.:TSETMC:. :: تغییر سهام سهامداران
ك.س.م وزارت به. 2CXسبد-شرك03379-شركت سرمايه گذاري پويا-سهام ... 2EXسبد- شرك04479-شركت سرمايه گذاري آتيه انديش ...... شركت راهبري صنايع بهساز-سهامي خاص-.
www.evat.ir
Black List
شناسه, نام, نام خانوادگی, نام شرکت/موسسه, شماره اقتصادی, استان, شهرستان, شهر, آدرس. 0 .... شرکت خدماتی بازرگانی تولیدی مهرگان نقش جهان. 0 ..... افق بیکران آریا. 0