شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت داده پردازان ترشیز نوین

irhabitat.ir
ایده‌های شما بایگانی - کمپین ملی شهری
پیشنهاد: همگی ماشین هایمان را پارک کنیم و از شرکت حمل و نقل عمومی از شهرداری از دولت از رهبری بخواهیم که خطوط .... ایده پرداز : ناشناس-ارسالی از کیش ..... آمده و هزینه های هنگفتی که به این سازه اختصاص داده شده است بگذریم، به معماری نامأنوس و غیر ایرانی ‌آن خواهیم رسید .... ایده‌پرداز: گروه نواندیشان ترشیز نوین از “کاشمر”(خراسان رضوی).

aqa.asiatech.ir
بهترین تجارب نمایندگان در سال 92 - جایزه کیفیت آسیاتک (AQA)
25 ژانويه 2015 ... به گزارش دبیرخانه جایزه کیفیت آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت ای دی اس ... شرکت خدمات رایانه دلفین, الیگودرز, در صورت معرفی مشتری، به فرد 1 گیگ یا 5000 تومان ارائه می شود. راینیک, تهران, برند نمایندگی ثبت شده است.
aqa.asiatech.ir
نسخه PDF - جایزه کیفیت آسیاتک (AQA)
25 ژانويه 2015 ... ﺭﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺍﯼ ﺩﯼ ﺍﺱ ﺍﻝ ،ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺳﯿﺎﺗﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ... ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺩﻟﻔﯿﻦ. ﺍﻟﯿﮕﻮﺩﺭﺯ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﺑﻪ ﻓﺮﺩ 1 ﮔﯿﮓ ﯾﺎ 5000 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺭﺍﯾﻨﯿﮏ. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ...
smsazin.com
اس ام اس آذین - تعدادی از شرکت های عضو
۹۱۳- سیمارون پرداز, ۹۱۴- سیاف تجارت الیت, ۹۱۵- سیاه و سفید ... ۹۵۸- شرکت رایان گستر گلوگاه, ۹۵۹- شرکت سفال اروم خشت, ۹۶۰- شرکت سهامی بیمه ایران - نمایندگی  ...
shomalshargh.cra.ir
ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ PAP
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ. ﺗﻠﻔﻦ. آدرس. ﻧﺸﺎﻧ. ﻲ. ﻳﺳﺎ. ﺖ. ﺷﻬﺮ. ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه. اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﻲ. ﭘﻮﻳﺎ. ﺷﺮق. ﺧﺮاﺳﺎن. ﻣﻬﺪي ... اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺪه ﭘﺮداز ﭘﺎژ. ﻋﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ... ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري.
aqa.asiatech.ir
برترین نمایندگان سال 94 - جایزه کیفیت آسیاتک AQA
12 نوامبر 2016 ... ماهان ارتباطات, تعهد به کیفیت, آسیا پارس, گواهی حضور در جایزه ... رهاورد گستر جام, تعهد به کیفیت, شرکت ارتباط آفرینان آذربایجان, گواهی ... فروشگاه صفر و یک, گواهی حضور در جایزه, پویشگران فناوری, گواهی حضور در جایزه ...
shomalshargh.cra.ir
ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ISP
24 سپتامبر 2012 ... ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ. ﺗﻠﻔﻦ. آدرس. ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ. ﺷﻬﺮ. ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎر. ﻗﺎﺋﻢ ارﺗﺒﺎط .... راﻳﺎن ﭘﺮداز ﺗﺮﺷﻴﺰ. ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮذن. ########90. ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﻧﻮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻤﺎن. ﻣﺮﻳﻢ اﻣﻴﺮي زاده. ####. ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ.
www.upvc-designer.ir
مشتریان - شرکت فناوری داده پویشگر - تولیدکننده نرم افزارطراحی ...
شركت پارسیان دژ خاورميانه شركت تكنوسازه كيش توليد درب و پنجره upvc شايان توليد كننده درب و پنجره رزن ( همدان). توليد كننده درب و پنجره عباسي شركت حامي پوشش