شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت دانشکار صنعت شرق

news.ikiu.ac.ir
اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب برگزار می شود
24 ژانويه 2015 ... ... مناسب به منظور معرفی هر چه بیشتر شرکت های متقاضی و توانمندی ها به مجموعه های ... در این کنفرانس سخنرانی های کلیدی توسط آقای دکتر پیمان دانش‌کار آراسته با ... دکتر بیژن نظری از اعضای هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارائه می شود. ... بر اساس این گزارش، دکتر مهدی دهقان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر ...

www.moshaveran.net
شرکت ارتباطات زیرساخت - مشاوران توسعه آینده - اولین مجری طرحهای ...
آغاز طرح مستند سازی تجارب خبرگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ... شرکت راه‌آهن شمال شرق ... شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما ... بر این اساس و وقوف کامل مدیران، متخصصان و دانشکاران شرکت ارتباطات زیرساخت، طرح جامع مدیریت دانش در قالب ...
www.iwnt.com
مشاوره - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
شركت آسمان جوش. اشكان دانشكار آراسته, تهران. شركت آريا آزمون صنعت. امير دادخواه, تهران. شركت سامان آزمون شرق. سيد محمد رضا زين الدين, مشهد. شركت مهندسي مشاور سام ...
iranwra.com
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠـﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان - انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ. ﻋﺒﺎس اﻓﺸﺎر. : اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ. ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ آﻏﺎﺳﻲ. : اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ... ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان. رﺿﺎ ﻣﻜﻨﻮن ...... ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗ. ﻲ. ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ...
www.moshaveran.net
شرکت ایزایران - مشاوران توسعه آینده - اولین مجری طرحهای مدیریت دانش ...
ایزایران، یکی از بزرگترین سازمان‌های ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات است. این شرکت با برخورداری از سابقه‌ای طولانی و نیروهای متخصص در فیلدهای گوناگون توانائی ...
parssaman.ir
پروژه های اجرایی - شركت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
7- بازرسی و کنترل کیفی بیمارستان امام حسین – مشاور شرکت همگون ... 18-بازرسي و كنترل كيفي جوش پروژه هاي ساختماني شركت دانشكار صنعت شرق (پروژه 48 ...
www.iwnt.com
پوسترها - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
مهندسين مشاور شالوده خاك گلستان. حسين عرب عامري, گرگان. شركت ايمن آزمون كاوش. عليرضا دماوندي, تهران. شرکت گاماراد. سيد آرش فردوس, تهران. شرکت پويا سنجش ...
talent.techpark.ir
سامانه استخدام، کارآموزی و پایان نامه
شرکت مهندسی سازگان ارتباط. کارشناسی ارشد و بالاتر-الکترونیک یا مخابرات و مخابرات سیستم. شغل. شرکت مهندسی توسعه سازان امید یکتا. مهندس طراح الکترونیک.