شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت دانشگران صنعت پروژه

www.ensani.ir
دریافت
از ﺻﻔﺤﻪ. 119. ﺗﺎ. 134. اراﺋﻪ. ﻣﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. ﺑﺮاي. ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺛﺮ. رﻳﺴﻚ. ﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ. ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﻓﻌﺎل. در. ﺣﻮزه. ﻓﻨﺎوري ..... ﭘﺮوژه. اي. ﺻﻨﻌﺖ. ﻓﻨﺎوري. اﻃﻼﻋﺎت. ﻛﺎﻣﻼً. در. ارﺗﺒﺎط. اﺳﺖ . از ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ .... داﻧﺸﮕﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﭘﮋوﻫﺶ. ,. ﭼـﺎپ اول. ,. ﺗﻬـﺮان، ص.

www.iranrd.net
مشاهده اطلاعات شركت | IranRd - شركت مشاوره مهندسي دانشگران صنعت پژوه
شركت مشاوره مهندسي دانشگران صنعت پژوه. زير مجموعه: صنایع نفت،گاز،پتروشیمی. مدير عامل: مهدي گوهررخي. مدير R&D: فرزاد اكبري. استان: تهران. شهر: تهران ...
www.adinehbook.com
آدینه بوک: جستجو - نشر شرکت دانشگران صنعت پژوه
انتشارات شرکت دانشگران صنعت پژوه - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب.
ahwniaz.ir
مهندس شیمی - اهواز نیاز|آگهی استخدام|نیازمندی های اهواز|آگهی تبلیغاتی
11 نوامبر 2016 ... تدريس بيش از ۲۰ دوره آموزشي شركت ره آوران فنون پتروشيمي شامل دوره های آموزشی زیر: ... تدریس در شرکت دانشگران صنعت پژوه(DSP Research co. ).
www.farayandno.ir
اصل مقاله (412 K)
4- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ..... ﮔﻮﻫﺮﺭﺧﻲ، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﻓﻮﺍﺩ ﮔﻠﻌﺬﺍﺭﻱ، ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ. ﭘﮋﻭﻩ،1389.
www.arzeshmand.com
گاز، پالایش و پتروشیمی - ارزشمند، بانک اطلاعات شرکت ها، صنایع و ...
شرکت بازرگانی پتروشیمی, مصطفی طهرانی صفا, ٨٨٨٨١٧٢٦. ارکان گاز, محمد حسن ..... پارس شیان, اصغر شمسیانی, ٢٢٨٦٦٩٩٠ ...... آویژه پالایش, محمود تازه رو, ٤٤٤٦۵٦٤۵-٧ .
www.iranoilshow.org
لیست شرکت کنندگان ایرانی - نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش ...
1, شركت كنندگان ايراني. 2, ابزار کنترل ارشیا. 3, اتحادیه صادرکنندگان فرآورده ..... 908, مهندسی و مدیریت پندارتک. 909, مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی.