شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت دخانیات اصفهان

www.irtobacco.com
دخانيات اصفهان-صفحه اصلی - شرکت دخانیات ایران
طی مراسمی ، مهندس نصرالهی ، سرپرست مجتمع دخانیات استان اصفهان ، به همراه ... تشکیل ستاد ... مرکز علمی کاربردی صنـایع دخانی وابسـته به شرکت دخانیات ایران  ...

www.irtobacco.com
خانه-شرکت دخانیات ایران
امیر اسکندری در پیامی از عموم همکاران در شرکت دخانیات ایران تقدیر و تشکر کرد. ... از زحمات و تلاش های محمدیان شمالی مدیر عامل این شرکت تشکر و قدردانی کردند.