شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت راهبردی نوین دانش

iranlabexpo.ir
شرکت فنی و مهندسی دانش نوین هیدروژن آسیا تجهیزات مواد
شرکت فنی و مهندسی دانش نوین هیدروژن آسیا,Asian Hydrogen New Science, ... به علاوه این شرکت امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان را نیز ... های راهبردی کریدور صادرات ثبت نام در ارزیابی شرکت های دانش بنیان کانون پتنت ...

www.isti.ir
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - صفحه اصلی
با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی تدوین نقشه راه فناوری‌ها در این حوزه در دستور ... با تولیدات یک شرکت فناور؛ ... با هدف اجرایی شدن راهبردهای توسعه زیست‌فناوری کشاورزی؛ ... صندوق توسعه فناوری های نوین ... ©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www. isti.ir.
maztozi.ir
گزارش مديريت دانش.pptx - شرکت توزیع نیروی برق
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ... اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ ﺿـﻤﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ، ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي، ﺑﻬﺴـﺎزي،. ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ... ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ.
free-download1.epage.ir
دانلود رایگان مقاله مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان ...
23 دسامبر 2016 ... ﻋﻨﻮان؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻓﻜﺮی راﻫﺒﺮد ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش در ﻫﺰاره ﺳﻮم. ❖. .... تاثیر سرمایه فکری بر بهبود مزیت رقابتی پایدار در شرکت های دانش .
labsnet.ir
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی|صفحه اصلی
کمیته استانداردسازی ستاد توسعه فناوری نانو، با همکاری شرکت کیفیت گستر هوپاد، مسابقه سنتز نانومواد مرجع را در راستای تحقق دستیابی به دانش و فناوری ساخت ...
iranlabexpo.ir
شرکت توسعه پایدار سلمان - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ...
شرکت توسعه پایدار سلمان,salman sustainable development ... با استقرار سیستم های جدید مدیریت بهره گیری از فناوری های نوین، راهبردهای توسعه ای خود را برنامه ... سبک سازه ای، بتن غلتکی، بتن پیش آکنده به بکارگیری مصالح نوین دانش بنیان ...
www.novininsurance.com
برنامه راهبردي شركت بيمه نوين؛ نقشه راهی به سوی موفقيت - بیمه نوین
رشــد و بالندگی در صنعت بیمه کشور. در .... به طور کلی چهار هدف اصلی در حوزه بازار به عنوان اهداف راهبردی شرکت بیمه نوین ..... منابع ســرمایه گذاری پایه طراحی این ارقام.
arsh.co
عمید رایانه شریف: شرکت نرم افزاری عرش
طراحی وب و امور هنری. مطالعات راهبردی فضای مجازی. تحلیل کلان داده‌ها. نوآوری و توسعه خدمات نوین. شرکت سهامی خاص عرش (عمید رایانه شریف)؛ با توکل به خداوند متعال و ...