شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت رهاورد صنعت البرز

www.rahavardins.com
بیمه البرز|شرکت خدمات بیمه ای ره آورد توسعه وصنعت
کسب 5 سال مقام اول مشتری مداری در صنعت بیمه افتخار ماست ... شركت خدمات بيمه اي ره آورد توسعه وصنعت از تاريخ #### زير نظر بيمه مركزي ايران درادره ثبت ...

www.standard-qazvin.ir
شرکت های بازرسی استان - اداره کل استاندارد استان قزوین
شرکت های بازرسی استان. آمار بازدید : 1353. تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ شهريور. نسخه قابل چاپ · معیار گستر کاسپین · رهاورد صنعت البرز · دانش محور ...
www.fda.gov.ir
فهرست شرکت های بازرسی مجاز در زمینه بازرسی و ... - سازمان غذا و دارو
۰, ۲, شرکت بازرسی رهاورد صنعت البرز, تهران،فلکه دوم صادقیه، ابتدای بلوار آیت اله کاشانی، بوستان یکم،پلاک ۶ ساختمان برلیان،طبقه ۳ واحد ۱۲, ۴۴۰۱۷۰۹۸-۹۹.
metrology.isiri.gov.ir
ﺗﻮزﯾﻦ وﺳﻨﺠﺶ ﺳﺒﮏ وﺳﺎﯾﻞ آزﻣﻮن دوره اي ﺑﺎزرﺳﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎرﯾ
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت. ﺑﺎزرﺳﯽ. 1. ﺷﻬﺮام ﺳﻤﻨﺪري. M 2111. اردﺑﯿﻞ. آرﺗﺎ ﺳﻨﺠﺶ آرﯾﺎ. 30. 8/. /. 96. 2. ﺷﮑﺮاﻟﻪ ﺗﯿﻤﻮري. M 2212 ..... ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ اﺳﮑﻨﺪري. M 2423. ﻗﺰوﯾﻦ. رﻫﺎورد ﺻﻨﻌﺖ اﻟﺒﺮز. 30.
www.iiie.ir
اعضای حقوقی - انجمن مهندسی صنایع ایران
شرکت مدیریت دانش محور پروژه های اقتصادی اندیشه پویا (MADPA) ... شرکت پیشگامان بهبود مدیریت افق; شرکت پیمان کاردار; شرکت تام ایران خودرو; شرکت تولیدی ... شرکت سهامی پتروشیمی رازی; شرکت شیمیایی بهداد; شرکت صنایع نساجی فرش ...
metrology.isiri.gov.ir
فهرست آزمایشگاههای همکار
ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰار آﻻت ﺳﺎﻳﭙﺎ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ. 6 ... ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ 2-ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺶ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺶ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. ﺑﻮﺷﻬﺮ. 29 .... ﻛﺎرﻳﺎن ﻛﺎر ﺳﺮوﻳﺲ. ﺗﻬﺮان. 89.
www.aisiran.com
فهرست شرکت‌های عضو جامعه ممیزی و بازرسی ایران | جامعه ممیزی و ...
ردیف, نام شرکت, شماره عضویت, مدیر عامل, آدرس, شماره تماس ... 6, لويـد آلمان كيـش, 107 , محمدرضا طالبي, ميدان ونك، خ برزيل شرقي، شماره 4/2, ####, بازرسي ...
watex.ir
شرکت کنندگان- یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات ...
شرکت کنندگان دوره هفتم آرشیو دوره های قبل لینکهای افقی ... پارس حیات کویر( نماینده فروش شرکت پارس اتصال شرق). پارس سازه فرابال ... صنایع آبزیان نیل پارس.
www.saba.org.ir
شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده در امر بازرسی کالاهای وارداتی
1 آگوست 2012 ... ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ. ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه در اﻣﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ. اداره ﻛﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻻ و اﻣﻮر ﺻﺎدرات و ... ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎردﻳﻦ آﻓﺮﻳﻦ از ﺗﺎرﻳﺦ.
www.evat.ir
Black List
شناسه, نام, نام خانوادگی, نام شرکت/موسسه, شماره اقتصادی, استان, شهرستان, شهر, آدرس. 0 .... شرکت خدماتی بازرگانی تولیدی مهرگان نقش جهان. 0 ..... افق بیکران آریا. 0