شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ساختمانی پایدار سازه اورست


fa.wikipedia.org
دانشگاه ارومیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
در ابتدا ساختمان‌های دامپروری جهت نگهداری گاو و گوسفند و ماکیان به منظور آموزش ... مرکز تحقیقات سازه در حال تأسیس، به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی خود ادامه می‌دهد. ... این مرکز در سال ۱۳۸۳ با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق شرکت نیمه هادی عماد ایجاد شده است ... محمد اوراز، از اولین ایرانیان صعود کننده به اورست.
www.eatc.ir
جایزه شهر نام مرکز نام خانىادگی نام کد برنده شماره تلفن ردیف خىدرو سمن
ﺷرﮐت ﺷﯾﺷﮫ. ﺳﮭﻧدﺟﺎم. ﺧﺳروﺷﮭر. ﺧﺳروﺷﮭر. ﮔوﺷﯽ ﺑﯽ ﺳﯾم. ١٣. ٤١٣٥***٨٨١. ٢١٢٥٧٠٥٣٨. ﺣﺳﯾن. ﺧﻟﯾل زاده. ﺷﮭﯾدﻗﻧـدى. ﺗﺑرﯾز. ﮔوﺷﯽ ﺑﯽ ﺳﯾم. ١٤ .... ٤١٤٢***٢٤٤. ٢١٦٨٧٨٥٨٤. آذر ﺳﺗﺎرﺧﺎن ارس. ﻣﺣﻣد اﺣﻣدي.
www.gazette.ir
تهران - Iranian Official Journal
۱۳۹۱/۱۱/۹, آگهي افزايش سرمايه شرکت ساختماني و مهندسي ميسان سهامي خاص بشماره ثبت 58306 و شناسه ملي ####, شماره#### ...
fa.wikipedia.org
پل ورسک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ورسک از جمله پل‌های استراتژیک ایران است که توسط شرکت دانمارکی کامپساکس و با تضمین ۷۰ .... این پل دو کوه عظیم و سخت‌گذر عباس‌آباد را به یکدیگر اتصال می‌دهد.
sazepaydar.ir
سازه پایدار - صفحه نخست
حضور گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت .... موفقیت شرکت سازه پایدار ژئوآزما در پنجمین دوره مسابقات ملی بتن و مقاومت بالا.
iseei.net
لیست مدیران فنی – سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات ...
لیست مدیران فنی شامل اسم شرکت؛ نام مدیرعامل و نام مدیر فنی ...
www.evat.ir
Black List
شناسه, نام, نام خانوادگی, نام شرکت/موسسه, شماره اقتصادی, استان, شهرستان, شهر, آدرس. 0 .... شرکت خدماتی بازرگانی تولیدی مهرگان نقش جهان. 0 ..... افق بیکران آریا. 0