شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سردخانه و مواد غذایی آریا سام


mazandaran.ivo.ir
استان مازندران/واحدهاي تحت پوشش دامپزشكي مازندران به تفكيك شهرستانها
26 ا کتبر 2010 ... بابل. بهگوشت بابل. بسته بندي و قطعه بندي مرغ و گوشت. كشتارگاه صنعتي دام طبرستان. كشتارگاه دام. خوراك دام و طيور و ابزيان شمال.
www.iranbourse.com
بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
بانك ملي شعبه قم. بانك ملي .... شركت انبوه سازان سبزانديشان)سهامي خاص(. شركت انديشه ..... شركت خدماتي مهندسي صنعت برق ارس صبا)سهامي خاص(. شركت خدماتي ...
www.tpo.ir
اسامی صادرکنندگان نمونه سال های 1394-1377 - سازمان توسعه تجارت ایران
21- پسته رفسنجان. 22- صادراتي حساس ... 2- شرکت تولیدي و صنعتي خاک طالیي طوس. 3- شرکت سهامي ... 13- شرکت سهامي ایراني تولید اتومبیل سایپا. 14- رادیاتور  ...
www.amsiran.com
اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺎرس ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو. 9. آﺑﺮان. ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ رﺿﻮي. رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه. ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ. 10. آذوﻗﻪ ﺷﯿﺮاز. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ. ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ. اﻧﻮاع ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت. 11 ... ﺑﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ. ﺑﯿﮋن اﺑﻨﻮزاده. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ورﯾﯿﺲ ﻫﯿﺂت. ﻣﺪﯾﺮه. ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ. 18. ﺑﺮج اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ .... ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد. اﯾﺎداﷲ ﮔﺮاﻣﯽ. ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺂت ...
www.horizontourism.ir
رزومــه و سوابـق آموزشی و اجرایــــی - موسسه بین المللی هوریزان
رزومه موسسه بین المللی آموزش توریسم و شرکت هلدینگ هوریزان راش. عضو شبکه ..... 46- بیمارستان لاله ( شرکت سمندیس) واقع در استان خوزستان آشپزخانه. 47- سرمایه ...
www.foodna.ir
لینکستان شرکت های صنایع غذایی | شبکه خبری صنایع غذایی ایران
لینکستان شرکت های صنایع غذایی. ... شاردین. آرد و صنعت و احسان. آرتا استیل. آریا رول کوشان. آریاناهایدروپونیک · آریا پروژه مدیا ... شکلات ما (شرکت تولیدی ساوه).
iranfair.com
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور - شرکت سهامی نمایشگاه های ...
تولید فرآورده های دامی تولید. دارو. تولید انواع پرمیکس ها و مکملهای دام و طیور و. آبزیان و ... ماکیان گستر آرمان .... پخش سراسری محصوالت شرکت بهسا، بهرود. اترک.
www.evat.ir
Black List
شناسه, نام, نام خانوادگی, نام شرکت/موسسه, شماره اقتصادی, استان, شهرستان, شهر, آدرس. 0 .... شرکت خدماتی بازرگانی تولیدی مهرگان نقش جهان. 0 ..... افق بیکران آریا. 0