شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سرمایه ایرانیان


www.shassa.com
شرکت سبدگردان ایرانیان > صفحه اصلی
۱۲ سؤال‌ از آخوندی درباره ‌سانحه ریلی هفت‌خوان/شرکت پیمانکار ATC چطور پروژه را به ... شرکت سبدگردان سرمايه ايرانيان در تاريخ #### تحت شماره 419931 و ...
mpco.sharif.ir
شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف - سبدگردان سرمایه ایرانیان
شرکت تعاونی چندمنظوره شریف، به‌موجب قراردادی از تاریخ #### مبلغ37،708، 000،000 ریال، جهت سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان (شسا) ...
tifco.co
شرکت خدمات بیمه ای امید آسایش و سرمایه ایرانیان - صندوق ذخیره ...
شرکت سهامی امیدآسایش و سرمایه ایرانیان در تاریخ #### تحت شماره 433929 با نام شرکت امیدآسایش و سرمایه ایرانیان در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات به ثبت ...
www.iihc.ir
شرکت سرمایه‌گذاری ایران
شرکت سرمایه‌گذاری ایران. PrevNext. 1234. شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص)، در راستای تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغی از ...
www.tejar.ir
شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
"شركت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان" (سهامي عام ) در تاريخ #### تحت شماره 247560 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران بدواً با نام شركت بازرگاني ...
www.3ico.ir
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان > صفحه اصلی
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد- #### ب رطبق آگهي منتشره مورخ27 مهرماه 1395 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي  ...
www.iipgc.com
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی از طریق خرید و فروش سهام واحدهای پتروشیمی در ... ایرانیان در تاریخ #### با سرمایه یکصد میلیارد ریال بصورت سهامی عام با ...