شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران ایفیک

www.ific.org.ir
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران
شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی در ایران · صفحه اصلی; معرفی شرکت. ​ . درباره شركت · چشم انداز و اهداف; معرفي مديران. اعضاء هيات مديره · ساير مديران.

ific.org.ir
Iran Foreign Investment Company
Iran Foriegn Investment Company. Home; Company. About Us · Vision & Objectives​; Managers. Members of the Board · Directors · Organisational Chart. ​.
www.ific.org.ir
درباره شرکت
درباره شرکت سرمایه گذاری خارجی. ... مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شرکت ‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران- ایفیک- را درسال 1371 به تصویب رساند. همزمان با تصویب ...
www.ific.org.ir
پرتال شرکت سرمایه گذاری های خارجی در ایران
پس از تصويب قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران در جلسه علني مورخ #### ... مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران (ایفیک) مرکب است از:
www.investiniran.ir
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور، اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها.
ghofrani1986.rozblog.com
دايرکتوري شرکتهاي سرمايه گذاري کشور
13 ژانويه 2017 ... وزیران نام شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) و شرکت های زیرمجموعه آن ... 9 . National Investment Company of Iran شرکت سرمايه گذاري ...
www.jsu.ac.ir
1391 در ﺳﺎل ( اﯾﻔﯿﮏ ) ﮔﺬارﯾﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸ
اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬارﯾﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان. (. اﯾﻔﯿﮏ. ) در ﺳﺎل. 1391. ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت ... ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﭼﺎرﭼﻮب.
www.ilna.ir
انتصاب عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران - ایلنا
22 سپتامبر 2016 ... با استناد به مفاد ماده "16" اساسنامه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت یاد شده، به موجب این حکم ...