شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سفره رنگین دریا مارین

portal.arakmu.ac.ir
زارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻮر، ﺷـﺮﻛﺖ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ دﺷـﺖ ﮔـﻞ آﻧـﻲ. ،. ﺷـﺮﻛﺖ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ. ﻧﺎﻣﻲ ﻧﻮ. ،. ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﺸﺘﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻔﺮه رﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎ. (. ﻣﺎرﻳﻦ. ) ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

fd.abzums.ac.ir
نتایج کمیته - معاونت غذا و دارو
ﻣﺎرﯾﻦ. ﻧﺎﮔﺖ ﻣﺮغ. 70. % ﺑﺎ ﻗﺎرچ. اﺻﻼح. ﺳﻔﺮه رﻧﮕﯿﻦ درﯾﺎ. ﻧﻈﺮ. آﺑﺎد. #### *. ﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎ. ﭘﻮدر ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﮐﺎﻣﻞ. ﺗﻤﺪﯾﺪ. ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت اﯾﺮان. #### *. ﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎ. ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ رﺳﯿﺪه در آب ...
www.bafoods.com
محصولات غذایی گوشتی، غذای آماده و نیمه آماده | گروه تولیدی ب.آ
شرکت ستاره یخی آسیا انواع غذاهای ایرانی و فرنگی آماده مصرف را با بالاترین و پیشرفته ترین شیوه های ممکن و به روز دنیا آماده سازی ، فرآوری ،بسته بندی و با نام ...
alborziec.ir
اطلاعات کارخانجات شهرکهای صنعتی خصوصی استان البرز
راهبانان سازندگی. لوازم بیمارستانی و .... خ شهریور غربی بعد از شرکت پارت پالست. 94. سپهر. رسانا کابل ..... خ ابوریحان بیرونی جنب شرکت ماناک. 151. سپهر.
www.marine.ir
درباره شرکت - [ MARINE COMPANY WEBSITE ]
شرکت سفره رنگين دريا در سال 1383 با هدف توليد انواع غذاي نيمه آماده در اداره ثبت ... استفاده از سيستم انجماد سريع و توزیع محصولات به وسیله ماشین های یخچال دار با ... شرق تهران ، غرب تهران استان قزوین و شهرستانهای شیراز و مشهد راه اندازی نموده است.
aca.pmo.ir
SiteName - امور شرکتها - سازمان بنادر و دریانوردی
نام شرکت/شخص: موضوع شکایت: شرکت مورد شکایت: خدمات دریایی بین المللی سپنتای لوتوس آذرخش, تعاونی لنجداران باربری دریا موج زمرد شادگان, آداک مارین, آذرخش ...
aca.pmo.ir
شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی - پیش فرض
ردیف, نام شرکت, شماره ثبت, شرکت فعال/غیر فعال, آدرس پست الکترونيکي, شهر محل ثبت, نام مدیرعامل, شماره تلفن, فکس, نشانی. 1, خدمات دریایی بین المللی ...