شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سندیکای صنعت برق

www.ieis.ir
سندیکای صنعت برق ایران
رییس هیات‌مدیره شرکت الکتروکویر به عنوان کارآفرین نمونه ایرانی موفق به ... سندیکای صنعت برق اصفهان روز شنبه دوم بهمن ماه سال جاری با حضور اعضا اقدام به ...

www.ieis.ir
پروفایل اعضا - سندیکای صنعت برق ایران
زمینه فعالیت شرکت, پیمانکار عمومی پروژه های EPC بخش الکترومکانیکال ( E&M ) شامل پست برق اصلی - پستهای برق ویژه و تجهیزات برقرسانی(خطوط انتقال تا ...