شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سیما دانش ایساتیس


yazd.mporg.ir
ﻓﮭرﺳت ﺷرﮐﺗﮭﺎ
ﺗﻟﻔن : ١٠٨٦٠٠٥٧٣٩٨ ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻣﻟﯽ : اﯾﺳﺎﺗﯾس ﻧﻘﺷﮫ ﻣﺣور ﮐوﯾر. ﻧﺎم ﺷرﮐت : ١٣٩٧/٠١/٣٠. ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء : ١٣٩٥/ ٠٤/ ... ١٠٨٤٠٠٧٠٦٦٤ ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻣﻟﯽ : ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳﯾﻣﺎ ﺳﺎزه ﯾزد. ﻧﺎم ﺷرﮐت : ١٣٩٨/١١/١١. ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء : ... ﯾزد - ﺑﻟوار ﻣدرس - اﮐرﻣﯾﮫ - ﺧﯾﺎﺑﺎن داﻧش ﻏرﺑﯽ - ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺑواﻟﻔﺿل - طﺑﻘﮫ اول - ﮐد ﭘﺳﺗﯽ ٨٩١٥٤٥٨٥٨١.
fa.wikipedia.org
یزد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
در یزد صنایع بزرگی همچون نساجی فرش، نساجی پارچه‌های طرح دار و ساده، فولاد و معادن آهن، معادن زغال سنگ و معادن سنگ، کارخانجات کاشی، ... فرش ستاره کویر یزد اولین شرکت گروه ستاره کویر یزد می‌باشد. ..... کوچه و ساباطی در یزد .... اراک · اردبیل · ارومیه · بجنورد · تبریز · زنجان · سنندج · شهرکرد · شیراز · قزوین · کرمانشاه · مشهد · همدان.
www.nosa.com
مشتریان سیستم مالی یکپارچه نوسا در استان يزد
... شرکت مهبان تراز سپاهان; شرکت مهتاب سرام; شرکت مهداب یزد; شرکت مهساز بنای یزد ... شرکت يكتا جوانه (ماكاروني دليك); شركت احرار يزد; شركت اركان صنايع تدبير ... شركت سديد سازه بتون پارس; شركت سعادت نساجان يزد; شركت سنگ يزد آذرين ...
isiri.org
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان
14 آگوست 2016 ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺰوﯾﻦ- ﻃﺒﻘﻪ دوم- اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان. ﮐﯿﻔﯿﺖ. 26. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻦ. ﮔﺴﺘﺮ. ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮج ..... ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺴﺘﺮ آرﺗﺎ. ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻓﺮد. آﻣﻮزش دوره ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،.
chtm.isti.ir
فهرست شرکت کنندگان - ستاد گیاهان دارویی - معاونت علمی و فناوری ...
نام کتاب: معرفی شرکت کنندگان در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران. ناشر: مرکز ...... برادران بادغیسی و شرکاء.
esbat.org
لیست اعضا انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان | انجمن غرفه سازان
۲۰, شرکت ایساتیس سازه ایرانیان, ۱۲۹, A, احسان طباطبایی, ۲۵۲۱۹۴, ۲۲۷۵۹۲۹۶ ... ۴۰, شرکت طرح آشنا سازه گستر, ۱۴۹, B, یحیی آشنا, ۴۵۹۷۴۲, ۲۲۱۹۶۰۰۹, ۸۹۷۸۶۰۰۹, تهران. .... ۸۱, شرکت آریا طرح آراد آرمه, ۱۹۰, نیما هجرتی, ۴۵۴۰۷۵, ۲۲۳۸۱۱۷۲-۵, ۲۲۳۸۱۱۷۵, تهران.