شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سیم و کابل شایان سیمکان اصفهان


journals.ut.ac.ir
ﯽ ﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﻜﺎن. ) ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن. 1 ... ﭘﺲ از اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ، اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺒﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺖ، از ﻧﺖ اﺻﻼﺣﻲ ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ. ﻧﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ..... ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن. اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ . ﺑﺮاﺳﺎس.
www.hamedancable.com
صنایع سیم و کابل همدان
شركت صنايع سيم و كابل همدان در سال 1361 با توجه به نیاز صنعتی کشور ، توسط بخش خصوصی تاسیس و با احداث کارخانه ای در همدان شروع به تولید انواع سیم و کابل  ...
mecomex.com
تمامی شرکت ها - Mecomex
آژانس هواپیمایی آنی گشت آسیا · شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی بنفشه خوی · گروه بازرگانی سپاهان ..... جلوه گر تزئین · پارسیان عایق گستر گیتی · کمپارس · لینوم فلکس ... گروه صنعتی چرخش · اصفهان سروپروفیل · صنایع کاغذ سازی نوظهور.