شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سینتتیک چرم ایران


jap.ut.ac.ir
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﭼﺮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روش اﺛ - تولیدات دامی
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ. ﭼﺮم. ﺷﺘﺮﻣﺮغ. ﻣﻬﻨﺎز ﺻﺎﻟﺤﯽ. *1. ،. ژاﻟﻪ ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ. 2. و. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ. ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ... ﻣﺮﺑﯽ. ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺑﺨﺶ ﻓﺮآوري ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﮐﺮج. -. اﯾﺮان. (. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ... ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ. 5. از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧـﻮوﻻك ﯾـﺎ ﻧـﻮرادول. 6. 1 - Shade. 2 - Chrome tanning. 3. -. :Wet blue ..... ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺒﺮگ ﻃﻮﺑﯽ زر. ﻧﺪ. و. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﻃﻦ.
www.shomaran.com
داستان موفقیت شرکت صنایع غذایی آذین شوشتر - شماران
شرکت صنایع غذایی آذین شوشتر ( مجید ) » یکی از بزرگ ترین شرکت های استان خوزستان است که در شهر « شوشتر » قرار دارد . این شرکت از مهم ترین شرکت ها در ...
leatherunion.com
شما اینجائید اعضاء اتحادیه - اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان ...
شرکت تولیدی وصنعتی درخشان تهران. تلـفن : #### آدرس : تهران کیلومتر 17جاده ... شرکت سینتتیک چرم ایران ... پوشينه توسعه كسري. تلـفن : #### ...
fa.wikipedia.org
رنگرزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
در فرایند رنگرزی چهار عامل نقش اصلی را بازی می‌کنند که عبارتند از: مواد رنگزا، کالای ..... مواد رنگزای به دست آمده از گیاهان مثل نیل، روناس و غیره که از ریشه، گل، برگ، ...
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
1, شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت - 16 ... 8, 6, پامچال رنگ زرین, "انواع رنگ های خودرو اعم از مادر رنگ و رنگ مدلی تینر هاردنر ...
www.behranoil.com
نفت بهران، تولید کننده انواع روغن های موتور بنزینی و دیزلی و روغن های ...
شرکت نفت بهران، تولید کننده انواع روغن های موتور بنزینی، دیزلی و روغن های صنعتی، گریس، ضدیخ، روغن های فرآیند، پارافین وکس، فوتسل اویل و مکمل های سوخت ...