شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت شالکو اراک


www.askiran.com
راه اندازی کانال تلگرام اندیشه سبز خزر
به گزارش واحد روابط عمومی اندیشه سبز خزر، در جهت اطلاع رسانی هرچه بهتر و بیشتر اخبار و وقایع درون و برون سازمانی، کانال تلگرام این شرکت راه اندازی گردید.
www.iralco.ir
شرکت آلومینیوم ایران
توافق بزرگ صنعت آلومینیوم / ایرالکو ،ایستادگی،دیپلماسی فعال اقتصادی صنعتی ... به همراه معاونین و کارشناسان این اداره از قسمتهای مختلف شرکت آلومینیوم ایران