شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت عظام تبریز


hse.sbmu.ac.ir
رزومه - دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست - دانشگاه علوم پزشکی شهید ...
o. ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﻋﻈﺎم. ▫. ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. (. CRM. ) .... ﺗﺒﺮﯾﺰ. ✓. ﺍوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ. ﺍردﯾﺒﻬﺸﺖ. 1388. ﺗﻬﺮﺍن. ✓. دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ. ERP.
www.ezamco.com
پیستون ایران - گروه قطعات خودرو عظام - بزرگترین تولید کننده ...
گروه قطعات خودرو عظام از 12 شرکت بزرگ تولیدي بزرگ تشکیل شده است. موضوع کسب و کار گروه، تولید ... محل استقرار: تبریز محصولات: انواع پیستون‌، شاتون، رينگ و گژن پين خودروهای دیزلی و بنزینی آدرس وب سایت: www.ipmc-group.com ...
abbasiravani.com
پیستون ایران - عباس ایروانی
محل استقرار: تبریز ... نام شرکت : شرکت تولیدی پیستون ایران (سهامی خاص) ... بیش از 40 سال است که محصولات شرکت IPMCo نماد توسعه صنعتی و تکنولوژیک در صنعت قطعه سازی ایران بوده و با خلق ... شرایط استخدامی و کاری سالم برای مرد و زن
www.ezamco.com
گروه قطعات خودرو عظام - بزرگترین تولید کننده قطعات اصلی خودرو در ...
گروه قطعات خودرو عظام از 12 شرکت بزرگ تولیدي بزرگ تشکیل شده است. موضوع کسب و کار گروه، تولید قطعات خودرو است و فعالیت آن از سال 1376 آغاز شده و تا کنون ...