شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فراگستر بیستون


www.itsd-co.com
شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو - ایران ترانسفو. ... توسعه پروژه های ویژه مپنا · تاید و اتر · فراگستر بیستون · فرودگاه های کشور · جایگاه 5 CNG · وزارت ارشاد.
www.moshaverniroo.com
قراردادهاي توزیع درسال 1393 | مهندسین مشاور نيرو
۲, ۱۳۹۳/۰۴/۰۷, خدمات مشاوره طراحی توزیع نیروی برق اردبیل, شرکت توزیع برق استان ... ۱۰, ۱۳۹۳/۰۸/۲۶, نظارت عالیه تامین برق مسکن ویژه تهرانسر, فراگستر بیستون.
www.faragostar.net
فراگستر | اتوماسیون اداری | bpms
فیلم معرفی شرکت فراگستر در ۳ دقیقه! ... الگوی معرفی شده در BPMS ها بر آمده از الگوی RAD در مهندسی نرم افزار به معنی روش توسعه سریع نرم‌افزار (Rapid ... تلاش و کوشش جناب آقای مهندس شهروزی در انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند و ایجاد فضای ...
www.ronass.com
صفحه سوم - شرکت رنگ سازي روناس
سابقه همکاري شرکت روناس با مؤسسات و شرکتهاي داخلي ... شرکت محترم فني و مهندسي انديشه پردازان کار آفرين اپک. 314 ..... شرکت محترم نو انديشان آريا. 427.
psc-ir.com
نمایشگاه - کنفرانس بین‌المللی برق
... حاضر در نمایشگاه. نام شرکت, Company Name, کد غرفه.
www.mcls.gov.ir
ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه اﻳﻤﻨﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1394/04/01
8 مارس 2015 ... ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺎم. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. اﺳﺘﺎن. ﺷﻬﺮ. ﺗﺎرﻳﺦ. وﺿﻌﻴﺖ. ####. ﺗﻴﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮات وﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ... ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آرﺗﻴﻤﺎن ﺑﻨﺎﺧﺎك ... ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زاوﻳﻞ ﺳﺎزه ﺳﭙﺎﻫﺎن.
www.ieis.ir
لیست کمیته های تخصصی و عمومی - سندیکای صنعت برق ایران
آقای مهندس فتوره چی (شرکت فراگستر بیستون). 2 ... آقای مهندس غلامحسین محمودیان (شرکت فرآورده سازان شایان). 8 ... آقای دکتر عربانی (شرکت نامداران صنعت انتقال).