شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فنی مهندسی فراسیس

farasys.ir
شرکت مهندسی فراسیس - اتوماسیون صنعتی | سیستم سروو موتور ...
شرکت مهندسی فراسیس - اتوماسیون صنعتی. ... بخش فنی، با اتکاء به کارشناسان مجرب و حمایت کامل شرکت های تامین کننده تجهیزات، ضمن پشتیبانی کامل از واحد ...

www.aiaciran.org
فیــــــلد - انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
شــرکت مهندســی فراســیس تهران به عنوان. نماینــده ی انحصاری محصوالت LS Mecapion. در ایــران آمــاده ی عرضه محصوالت یاد شــده به. صنعتگران عزیز بوده و اطالعات ...
vanianic.ir
حسابرسی | وانیا نیک تدبیر
مؤسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر مؤسسه مورد تأييد جامعه حسابداران رسمي ايران و ... T.S )،شرکت توتال ای اند پی ایران total ، انی (Eni) ، ول سرویسز ایران (شلمبرژه)، ...
behpajooh.net
شرکت مهندسی بهپژوه
شرکت مهندسی بهپـــژوه از سال 1371 فعالیت خود را با هدف اجرای پروژه های ... و دراين راسـتا همواره تــلاش نمـوده تـا بـا بهره گيری ازمتخصصین دانشگاهی و صنعتی و ... - پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و طرح های بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی.
pazhuh.basetgroup.com
باسط پژوه| شرکت‌های مشاور، پیمانکار، پست ساز، تابلوساز و اتوماسیون
مهندسی توسعه انرژی شهر پایدار. توسعه آبیاران وهرز. صنایع برقی آذرخش بوشهر. توان پایه پارسیان. آسیا بهین برق. آذرخش انتقال نیرو پاژ. آشتیان تابلو. آرین تکین ...