شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فورنی

nanavaran.com
نان آوران
از سال 62 که اقدام به گرفتن موافقت های اصولی کرده اند تا سال 64 که شرکت بالاخره در آن شرایط نامناسب حاکم بر کشور موفق به اخذ مجوزهای لازم شده است. وی ادامه می دهد: ...

www.mbico.ir
شرکت صنایع پخت مشهد بزرگترین طراح و سازنده دستگاه های نانوایی ...
صنایع پخت مشهد،بزرگترین تولید کننده دستگاه های نانوایی،ماشین آلات نانوایی و شیرینی صنایع پخت مشهد دارنده کلیه استاندارد دستگاه های نانوایی.
www.irdiabet.ir
همکارهای انجمن - انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور
2 شرکت پرارین پارس(ماردین) جنای آقای مهندس حمیدرضا افکاری ... 3 شرکت مجتمع نان بهشت (نان فورنی) جناب آقای مهندس محمد انیسی.
www.khaneyeax.com
طراحی بسته بندی | طراح بسته بندی | استدیو خانه عکس و طرح
شرکت سورن استیل آسیا کارفرما: آقای منصوری ... نان سوخاری فورنی. لوازم الکترونیکی مارشال ... کارفرما: شرکت صنایع غذایی برگ بال طراحی: بسته بندی مواد غذایی.
jtd.iranjournals.ir
اصل مقاله (2115 K)
ﺷﺪه و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. زاﯾﺸﯽ. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷ ... ﺷـﺮﮐﺖ. زاﯾﺸﯽ. ﮔﺰارش دادﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﻗﺎﻧﻮن. ﮔﺬاري در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ..... ﻓﻮرﻧﯽ و دﻓﺎﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري، از ﺗﺠﺎري.
www.razico.ir
شرکت پخش رازی | شرکت پخش و توزیع دارو ، پخش تجهیزات پزشکی ...
شرکت پخش رازی تأمین کننده انواع داروها و تجهیزات پزشکی و درمانی استاندارد و داروی مخدر.