شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت لنج سازی منصور


www.nfn-co.com
nur f a navari novin
ﻟﻨﺞ ﺑﺎري. ﺗﻦ. 1000. <. ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺎدان ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻮح. ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺎدان ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻮح. IGS. 6. ﺣﻮض ﺷﻨﺎور ... ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎور ﺳﺎزي ﻣﻨﺼﻮر. ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎور ﺳﺎزي. ﻣﻨﺼﻮر. ACS. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺜﺮت ﻣﻮارد، ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه.
madkandaloo.com
شرکت تعاونی شناور سازی مدکن آلوی قشم - ساخت شناورسازی قشم
قائم مقام شرکت کشتی سازی مدکندالوی قشم با اعلام اینکه نخستین شناور مسافری 158 نفره ... به گزارش مارین تایمز، غلام پاکوهی در جریان بازدید اکبر ترکان، مشاور ...
www.pmo.ir
شرکتها و کارگاههای ساخت شناور فایبرگلاس | سازمان بنادر و دریانوردی
9 ژانويه 2017 ... مجتمع فایبرگلاس و لنج سازی خرمشهر, خوزستان, فایبرگلاس, غیرفعال, خرمشهر- حفار شرقی. شرکت فایبرگلاس دلوار کشتی, خوزستان, فایبرگلاس ...