شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت محیط آرای زلال

www.15hydro.ir
دریافت برنامه کامل کنفرانس در قالب PDF - پانزدهمین کنفرانس ملی ...
13 دسامبر 2016 ... ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﻗﺰوﯾﻦ .... ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي. ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ. 475. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺳ. ﺎزﻧﺪﻫﺎي ﮐﺎرﺳﺘﯽ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل .... ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ آﺑﮕﯿﺮ ﮐﻔﯽ در ﺟﺮﯾﺎن زﻻل و رﺳﻮﺑﺪار ..... ﺑﺎﺑﮏ ﻟﺸﮑﺮ آرا.

khorramshahrport.pmo.ir
نمایندگی خطوط کشتیرانی | سازمان بنادر و دریانوردی
شرکت/ سازمان : صنایع دریایی نوح جنوب; تلفن محل کار : ۰۶۳۱۲۲۳۰۰۷۰; تلفن همراه : ۰۹۱۶۶۳۳۷۹۶۹ ..... شرکت/ سازمان : بادبان اروندرود(غیرفعال); تلفن محل کار : ۵۳۵۲۵۴۷۲; تلفن همراه : ..... کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.
irapec.org
زلال ایران - انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی
نام شرکت, زلال ایران. نام مدیر, مهندس امیر منصور عطائی. نوع شرکت, سهامی خاص. www. zolal-iran.com. تاریخ ثبت, ۶۳/۴/۱۷. تلفن, 27190, صندوق پستی, ####.
www.fanni.info
شرکت هاى در ارتباط
شماره, نام, نام خانوادگی, سمت, شرکت. 1488, غلامرضا, لله‌ گاني‌, مديرعامل‌ ..... 3525, سيد محسن, جلالي موسوي, مديرعامل, ديهيم فرافن. 3524, سيد محمد هادي, صدرالسادات ...
www.saze90.com
سازه 90 - مشتریان
مشاور ساز و برگ شهرگان. اصفهان. مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب. تهران. فراپایه عرصه. خمینی شهر. دانشگاه آزاد خمینی شهر. تهران. شرکت عمران و بینش سازه.
www.doe.ir
ﻣﺸﺨﺼﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 13
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي اﯾﻼم. #### .... آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن. #### .... ﭘﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺖ آﺳﯿﺎ ﻧﻮﯾﻦ. ####.
watex.ir
شرکت کنندگان- یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات ...
شرکت کنندگان دوره هفتم آرشیو دوره های قبل لینکهای افقی ... پارس حیات کویر( نماینده فروش شرکت پارس اتصال شرق). پارس سازه فرابال ... صنایع آبزیان نیل پارس.
karafarini.uast.ac.ir
ثبت نام کمپ کارآفرینی - دانشگاه جامع علمی کاربردی
کاربر گرامی برای بهره گیری از امکانات این پایگاه لازم است که ابتدا ثبت نام نمایید. لطفا در مراحل ثبت نام زبان صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید ...