شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مهندسین مشاور زرکوه اکتشاف

zaminphp.com
شرکت مهندسین مشاور زمین فیزیک پویا | این شرکت با اجراي بیش از ...
این شرکت با اجرای بیش از 150 پروژه در زمینه های مختلف زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تحلیل خطر، زمین شناسی، اکتشاف معدن، اکتشافات ...

www.sid.ir
Archive of SID
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺪﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﭙﻴﺮ، ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ... ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺯﺭﻛﻮﻩ، 1388)، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ. ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻧﺪ. .... ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺮ ﻳﻚ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺰﺭگ .
www.nosa.com
مشتریان-مهندسین مشاور - نوسا
مشتریان شرکت نوسا در صنف مهندسین مشاور. ... شركت مهندسين مشاور پارس كنسولت; شركت مهندسين مشاور پارساب صنعت; شركت مهندسين مشاور پارسيكان ايران; شركت ...
www.kce.ir
مهندسین مشاور کاوشگران
اکنون با بیش از سه دهه فعالیت مستمر، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های مهندسین مشاور در ایران به فعالیت خود ادامه ...