شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مپنا توسعه 2

www.mapnagroup.com
شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو ...
فعالیت رسمی “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا” موسوم به “توسعه دو” از انتهای مرداد ۱۳۸۴آغاز شد. محدودۀ کاری این شرکت، مدیریت اجرای طرح‌های ...

www.mmc.co.ir
شرکت احداث و توسعه نیروگاه¬های مپنا (توسعه ۱)
معرفی شرکت:جهت اجرای طرح های نیروگاه های گازی و تأسیسات مربوطه، از مرحله مقدماتی تا مرحله تحویل به کارفرما و مدیریت پروژه ها با رعایت اصول فنی و کیفی، این ...
www.monenco.com
نیروگاه های سيکل ترکيبی و بخار
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﮑﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﭙﻨﺎ (ﺗﻮﺳﻌﻪ 2). 2. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻛﻤﻜﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺷﺎﺯﻧﺪ. ####. ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﭙﻨﺎ (ﺗﻮﺳﻌﻪ ...
www.monenco.com
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﮔﺎزي و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ. 2. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻬﻨﻮﺝ. 1393. در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم. ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﮑﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﭙﻨﺎ (ﺗﻮﺳﻌﻪ 2). 3. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ...
fa.wikipedia.org
نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
هر نیروگاه شامل ۲ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی مدل V94.2 و ۱ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی مدل ... مشاور شرکت مهندسی والا انرژی و پیمانکار شرکت‌های توسعه یک و توسعه دو مپنا هستند ...
www.systemgroup.net
دانلود فایل (PDF) - همکاران سیستم
داستان موفقیت مشتریان؛ احداث و توسعه نیروگاه های مپنا توسعه یک. مپنا‌توسعه‌یک. شـرکت احـداث و توسـعه نیروگاه هـای مپنـا توسـعه یـک، نخسـتین شـرکت. مســـتقل ...
www.mapnamd3.com
شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا - توسعه سه
شرکت توسعه-3 به عنوان یکی از شرکتهای سرآمد گروه مپنا و با استفاده حداکثری ... بویلر های بازیاب حرارتی به ظرفیت 50 تن بر ساعت تا 330 تن بر ساعت در شرایط  ...
www.mapnagroup.com
شرکت احداث و توسعۀ نیروگاه‌های مپنا (توسعه یک) - گروه مپنا
در نیمۀ اول سال ۱۳۸۶ و همزمان با تغییر ساختار شرکت مپنا، پروژه‌هایی مانند “طرح ۴ نیروگاه” به شرکت توسعۀ یک منتقل شد. در سال ۱۳۸۷ نیز قراردادی مشتمل بر احداث ۱۰  ...
www.mapnamd1.com
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1.
www.mapnagroup.com
گروه مپنا: صفحه اصلی
مپنا، یك بنگاه اقتصادی ایرانی است كه به همراه 41 شركت زیرمجموعه خود، تحت عنوان گروه مپنا در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی و همچنین اجرای پروژه‌هاى نفت و ...