شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مکاترونیک گستر تبریز


dl.razi.ac.ir
فهرست شرکتهای تائید صلاحیت شده برای تهیه ... - دانشگاه رازی کرمانشاه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﯾﺮان. ردﯾﻒ. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس. ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ... اﻓﺰون ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ. #### ...... ﺗﻮان ﮔﺴﺘﺮ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺷﯿﺮاز. ####. -. 0711. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻓﻠﺰﺷﻨﺎﺳﯽ. -. ﺧﻮراك و ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. ﮐﺸﺎورزي ..... ﺳﯿﻨﺎ ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻮﻓﻖ. ####.
escongress.ir
درباره جشنواره - صفحه نخست
با عنایت پروردگار منان و نظر صاحب الزمان(عج)، دانشگاه صنعتی سهند تبریز در سال 1394 مجری برگزاری کنگره ... مهندسی معدن; مهندسی نفت; مهندسی پلیمر; مهندسی عمران; مهندسی نانو; مهندسی مکاترونیک ... تمام رشته های فنی - مهندسی فعال در استان که شرایط شرکت در مسابقه را داشته باشند; رشته های ... طراحی وب سایت توسط تاران گستر.
gmag.co.ir
گروه صنعتی مکاترونيک آرياگستر
طراحی و ساخت ماشین های صنعتی اتوماتیک مطالعه بیشتر. پیاده‌سازی سیستم‌های مبتنی بر ... طراحی و اجرای اتوماسیون خطوط تولید مطالعه بیشتر. مشاوره تخصصی و  ...
irannano.org
ارتقاء صنایع با به کارگیری فناوری نانو و گسترش بازار نانو
یکی از راه های مؤثر ارتباط با صنایع و شناســایی نیاز آنها، شــرکت در نمایشگاه های تخصصی و .... مواد و مصالح عایق صوت، مواد ضد آب و لک، برای پوشش ها و شیرآالت ساختمانی ..... نشست تخصصی »معرفی فرصت های صنعتی و تجاری نانوپوشش در ایران« ... پارس، البرز یدک، بالین تک، ایران دوچرخ، صنایع شهید شفیع زاده وغیره به همراه.
tabrizcoridor.ir
منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز - معرفی شرکت های دانش ...
در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهيلات مربوط توسط شرکت‌هاي تاييد شده؛ .... 09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی. 21. توسعه امید پروران تبریز (سهامی خاص).
eastp.ir
پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی > کارگزارارزیابی دانش ...
ورود به سايت | سه شنبه, بهمن 05, 1395 | ثبت نام كاربر .... لیست شرکت های دانش بنیان شمالغرب .... آلتون باخیش آذر, محمد نقی زاده, خارج, نوپا, مهندسی پزشکی, ####detail, شفا فرا ... تعاونی دانش بنیان نوآفرینان برتر, مهیار بابازاده, مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی, نوپا, ژنتیک, ####. detail ...
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
نام شرکت. شرح فعالیت. تلفن. آدرس اینترنتی. شماره سالن. شماره غرفه. 1. صنایع غذایی نادی ..... دانه های حجیم شده از ذرت پاپ کرن و اسنک ..... سترگ دانه آسیا. کشت و ...
inotex.com
Booth Number Name fascia board Country Name Position Column1 ...
Simulation Studies and Computer. Systems Center ... ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. آرا ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوي اﺗﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا(س) ... ﻋﻤﯿﺪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﻒ.
iranlabexpo.ir
لیست شرکت ها - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
... فروش تجهیزات آزمایشگاهی با استفاده از لیزینگ برای شرکت های خصوصی و کمک بلاعوض ... شرکت تعاونی صنایع ازمایشگاهی و پزشکی بخشی سرابی و شریک.