شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نامه چیست

kiasabt.com
ثبت اجباری شرکت نامه در شرکت با مسئولیت محدود - کیا ثبت
تصمیمات شرکت به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند اتخاذ می شود. ... تنظیم شرکت نامه بین شرکاء الزامی است،علاوه بر آن شرکت با مسوولیت محدود باید دارای اساسنامه باشد. ... سیستم استعلام ثبت شرکت ها چیست؟

www.ghanoonbaz.com
راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود - ghanoonbaz
مدارک و مراحل تاسیس شرکت با مسئولیت محدود(روش مکانیزه) نقل از :اداره کل ... ۱- تکمیل دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری) ۲- تکمیل دو ...
ssaa.ir
اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص
١. اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري. اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. ي. ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص. -1. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ........ ..................................................................................................................... .......... ........... .
www.vanak.org
نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه - ثبت ونک
شرکتهای مختلط. شرکت سهامی خاص ... نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه. قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تقاضا نامه ...
sabttehran.com
تفاوت اساسنامه و شرکت نامه چیست ؟ - ثبت تهران
12 دسامبر 2014 ... تفاوت اساسنامه و شرکت نامه چیست ؟ ... ۱۲. بالاخره شرکت‌نامه باید به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت گردد .... ثبت شرکت تعاونی
companyregister.ir
تفاوت اساسنامه و شرکتنامه در چیست؟ - ثبت شرکت فکر برتر
لیکن،شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت ...
kiasabt.com
تعریف ثبت شرکتنامه - کیا ثبت
به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تظیم شرکتنامه ندارند بقیه شرکت های تجارتی همان طور که تذکر داده شد احتیاج به شرکتنامه دارد. به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد واملاک شرکتنامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ، و الا طبق .... شرکت تعاونی.
www.techbiz.ir
راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (PDF)
ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -1. ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اداره ﺗﻌﺎون ﻣﺮ. ﺑﻮﻃﻪ. -2. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ. -3. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه. -4. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -5.