شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نرمینه گستر


djitmax.rozblog.com
حصير مسافرتي - رزبلاگ
6 روز پیش ... حصیر مسافرتی :: شرکت تولیدی حصـیرالمـیرا 22 مارس .... فروشگاه نرمینه - محسن افتخار فروشگاه نرمینه عرضه کننده انواع پتو و روتختی انواع پتو ... چادر سایه گستر اصفهان - زیر انداز حصیر مسافرتی - فروش فوق العاده چادر های
www.semnaniec.ir
فهرست پروانه بهره برداري
30, فورجينگ فولاد, فلزي, ####, مهندسي پژوهش و توسعه صنايع فلزي .... 140, انواع گرانول وكامپاوندپلاستيكي ( ساير), شيميايي, ####, شركت جهان .... 217, حوله كاغذي،دستمال كاغذي جعبه اي, سلولزي, ####, تكلان پاك, شهرك ... 233, انواع چسب،انواع تينر, شيميايي, ####, پترو پارت ميثم, شهرك ...
www.niopdc.ir
ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي CNG ﺿﺮوري ا
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺒﺰ اراك-3 ... ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت واﮔﺬاري ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي CNG و ﻳﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ CNG ...... ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره 205208/م ط گ ﻣﻮرخ #### ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮي اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوان ﺻﻨﻌﺖ.
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
نام شرکت. محصوالت. تلفن. وب سایت. آدرس. سالن. 1. به نخ سازان. نخ پلی استر و منسوجات خانگی .... روناس شیمی پارس .... آذین نقش زرباف .... خیابان گل افشان جنوبی .
www.torbath.ac.ir
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان. ردﻳﻒ. ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل. ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ... ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن. آﻗﺎي. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن. -########info@rppc.ir.
golrizpaper.com
وب سایت رسمی و اختصاصی شرکت گلریز
توليدكننده محصولات كاغذي و بهداشتي شامل : انواع دستمال كاغذي ، پوشك بچه ،و نوار بهداشتي با نام تجاري گلريز و ... شرکت صنایع تولیدات کاغذی گلریز خراسان.