شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نرم افزاری یاپراق

www.negarehsoft.com
negarehsoft.ir - صفحه اصلی
شركت نرم افزاري نگاره كه در زميه فن آوري اطلاعات ، به ارائه خدمات به زير بخشهاي مختلف خدماتي و صنعتي كشور مي‌پردازد، به عنوان يك شركت پيشگام ايراني از سال ...

jci.ut.ac.ir
اصل مقاله (344 K) - به زراعی کشاورزی
ﯾﺎﭘﺮاق. ' ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮرﯾﺪزﯾﻦ. ﮔﻮﺷﺖ. ####. ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ. ﮔﺮم وزن ﺗﺮ. ) را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ . رﻗﻢ. ' ﻋﺒﺎﺳﯽ .... ﮔﺮوه. ﻫﺎ. ي اﺻﻠﯽ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ. ﻫﺎ در ﻣﯿﻮه ﺳﯿﺐ ﻓﻼوﻧﻮل. ﻫﺎ ﯾﺎ. ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ. -3. ﮔﺎﻻﮐﺘﻮ. زﯾﺪ، ﻓﻼوان. -3. ال. ﻫﺎ ..... ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮم. اﻓﺰار. Excel. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ و. ﺑﺤﺚ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ. د. ﺳﺖ آﻣﺪه از. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ.
smsazin.com
اس ام اس آذین - تعدادی از شرکت های عضو
۹۱۳- سیمارون پرداز, ۹۱۴- سیاف تجارت الیت, ۹۱۵- سیاه و سفید ... ۹۵۸- شرکت رایان گستر گلوگاه, ۹۵۹- شرکت سفال اروم خشت, ۹۶۰- شرکت سهامی بیمه ایران - نمایندگی  ...
www.nosa.com
نوسا: شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران
حضور شرکت نوسا در شبکه‌های اجتماعی · ارائه نسخه 1.6 نرم‌افزار ... کليه حقوق اين سايت برای شرکت نرم افزار و سخت افزار ايران (نوسا) محفوظ مي باشد. ۱۳۹۰. نوسا در ...
ectabriz.com
اعضای اتحادیه | اتحادیه کامپیوتر تبریز
میانه خیابان شهید مطهری بالاتراز میدان نماز, ۵۲۲۲۱۴۶۹, جهان فیلم, اصغری, سعید, ۵۴ ... خ امام پاساژ سهند ط دوم پلاک۴, ۳۵۵۴۹۱۲۱, شرکت امین دیبا شبکه, امیدجانی ...... خ امام خ شهید جدیری جنب کوچه شهید عباسی پلاک۲۹۳, میلاد, غفارزاده داش آتان, مجید, ۶۵۰.