شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نوسازی و ساختمان تهران


senosa.ir
درباره ما | شرکت نوسازی و ساختمان تهران
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) ۴۰۰،۴۸۴،۸۲۲ سهم ۵۳/۴۰ درصد; شرکت ... و کمی پروژه¬های ساختمانی و انبوه سازی در تهران و بشماره ۱۲۴۸۸۴ ثبت و تاسیس و ...
senosa.ir
شرکت نوسازی و ساختمان تهران | سهامی عام تأسیس ۱۳۷۵
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده. آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ۶ اسفن . توضیحات بیشتر. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه. آگهی دعوت به مجمع عمومی ...
senosa.ir
amanzadeh | شرکت نوسازی و ساختمان تهران
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/ ۰۶/۳۱ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل "مرکز همایشهای بین ...
new.tse.ir
نوسازي و ساختمان تهران - بورس اوراق بهادار تهران
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﺮان. –. ﻧﻮﺳﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ. 10. ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه. 1375 . ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل.
www.ekbatan.ir
شرکت نوسازی و عمران اکباتان
شرکت نوسازی و عمران اکباتان. ... فردوس; ولنجك; فراز; نفت; بم - مناطق زلزله زده; زنجان - مناطق زلزله زده; قزوين - مناطق زلزله زده; همدان - مناطق زلزله زده; بزرگراه نواب تهران.
nosazi.tehran.ir
سازمان نوسازی - شهرداری تهران
پذیرش طرح نوسازی بافت فرسوده شهر تهران در فهرست «بهترین اقدامات کاهش خطر در منطقه ... مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران موفق به کسب نشان عالی مدیرسال در حوزه ...
www.codal.ir
تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نوسازي و ساختمان ...
... مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به #### /31 شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا ... شرکت خدمات مديريت اداري پارس کاوان نماد, 500000, 0.17 % ... شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين, ####, 5.68 % .
irci.ir
شرکت نوسازی صنایع ایران – مشاوره | پیمانکاری | اجرا
در بهمن ماه ۱۳۹۳ با عرضه ۱۰۰درصدی سهام شرکت نوسازی صنایع ایران در فرابورس، کل سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. با در نظر گرفتن اهداف قبلی سازمان و ...
etaksan.tehran.ir
تعاوني اعتبار سازمان نوسازي شهر تهران > صفحه اصلی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (مرحله اول ) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان ... به استناد تبصره 2 الحاقی ماده 33 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ...