شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان

www.mapnagroup.com
مپنا قرارداد احداث نیروگاه 492 مگاواتی امضا کرد - گروه مپنا
18 آگوست 2014 ... قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان، به ظرفیت 492 مگاوات، میان مدیران عامل شرکت نیروگاهی کرمانیان به عنوان سرمایه‌گذار، شرکت ملی ...

www.mapnagroup.com
ثبت رکوردی تازه در نصب نخستین واحد گازی نیروگاه سمنگان - گروه مپنا
14 آگوست 2016 ... با سنکرونِ نخستین واحد گازی در نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان که در مدت ... کارفرمای این پروژه، “شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان” و ...
mespress.ir
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور ...
شرکت ملی صنایع مس ایران ;مالک سهام شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان ; به منظور استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاران داخلی و خارجی در امر تولید برق مورد ...
www.rahnamoonco.com
مشتریان - رهنمون فناوری اطلاعات
11 دسامبر 2011 ... گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت, شرکت پتروشیمی لرستان, شرکت گلوبال ... شرکت کرمان تابلو, شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان.
www.mehrenergy.com
شرکت انرژیهای تجدیدپذیر مهر
17 ا کتبر 2016 ... از اواسط سال 1385، شرکت مهر فعاليتهای مربوط به مکانيزم توسعه پاک، CDM را ... قرارداد توسعه CDM نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاوات کرمانیان ...
www.mehrenergy.com
فهرست پروژه ها - شرکت انرژیهای تجدیدپذیر مهر
17 ا کتبر 2016 ... 10 - قرارداد توسعه CDM کارخانجات تولید نیشکر شرکت توسعه ... سیکل ترکیبی 480 مگاوات سیرجان شرکت نیروگاهی کرمانیان (####- قرارداد توسعه CDM نیروگاه سیکل ترکیبی 480 مگاوات زاهدان شرکت آلا افق طوس (1390).
www.mpo-hr.gov.ir
آخرین وضعیت نیروگاههای خصوصی 94.07.pdf - سازمان مدیریت و برنامه ...
20 ا کتبر 2015 ... ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژي ﻣﺘﻴﻦ. 16. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ) (2( ..... آذر ﻓﺮﻧﺒﻎ. ####. زرﮔﺎن. )2(. 84. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺼﺐ و. ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي. ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ####.