شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت هیرمند شیمی بهاران


www6.sanjesh.org
دريافت فايل - سازمان سنجش
19 سپتامبر 2015 ... ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ دوره. ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﮕﺮ ... ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ آ .... زاﺑﻞ، زﻫﻚ، ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ، ﻫﺎﻣﻮن و ﻧﻴﻤﺮوز ...... 16027 ﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﻴﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ... ﺑﻬﺎران. -. ﮔﺮﮔﺎن. ﻣﺮد. زن. 47. ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ. (. ﻛﺸﺎورزي. 16028 (. ﻣﺮد. زن.
afgbh.blogfa.com
حمید انوری - بانگ هندوکش
19 فوریه 2014 ... گروه شیمی 90 .... دیگر به باغ صفه بهاران نمی روم ... او بوده پر گناه که خشکیده هیرمند ..... کرده است که براساس آن متقاضیان کنکور هر ولایت براساس نفوس و تعداد نمایندگان همان ولایت در پارلمان، می توانند در امتحان کنکور شرکت کنند.
daneshnegar.com
دانش نگار
دانش نگار. ... موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (19) · نصیر بصیر (پخش نسیم)، تهران (19) · نیکوروش ، یزدخرید (19) · اترک ، تهران (18) · آلای اندیشه قزوین (18) ...
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
46, 44, ايمن كاران, لباس كارهاي تبليغاتي, (####, (#### ...... 279, 277, مهندسي كاريان كار سرويس پاسارگاد, خدمات فني مهندسي و کالیبراسیون ...
www.opex.ir
مشخصات اعضاء | اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی
اعضای اتحادیه. ردیف, نام شرکت, مدیر شرکت, تاریخ به روز رسانی.
www.eccim.com
لیست اعضاء فعال اتاق بازرگانی
8 ا کتبر 2016 ... ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻋﺿﺎی ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺗﺑﺭ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ ####. ﻧﺎﻡ ﺷﺭﻛﺕ. ﻧﺎﻡ. ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﻲ. ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ... ﺁﺭﻭﻳﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﭘﺎﺭﺳﻳﺎﻥ .... ﺍﺳﭘﻳﻧﺭ ﺗﺟﺎﺭﺕ ﺍﻳﺯﺩ ﺩژ .... ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﻲ ﺁﻳﻠﻳﻥ ﮔﺳﺗﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻳﺎﻧﻪ.
exbiz.org
یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ، لوازم و مجموعه های خودرو
15 نوامبر 2016 ... مجری : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو. فهرست مشارکت کنندگان .... بهسازین تهران, انواع چراغ و قطعات پلیمری خودرو – فلزی- پمپ بنزین و… ایران.