شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت وارش شیمی


www.iranasphalt8.ir
اخبار - هشتمین همایش ونمایشگاه قیروآسفالت ایران
13, پارت پاسارگاد. 14, آسفالت ماکادام شرق. 15, وارش شیمی بهار. 16, ژئوشبکه پارسیان. 17, لارین گام. 18, کیپا. 19, تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا.
www.fajrco.com
شرکت پتروشیمی فجر - صفحه اصلی
برگزاری ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت پتروشیمی فجر ... مهرداد افشار و آرش قاسمی به عنوان اعضای کمیته تخصصی HSE، پدافند غیرعامل و ...
pedec.ir
مدیران متن | شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC
سوابق کاری: رئیس عملیات ترخیص مدیریت صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده های ... سمت: مدیر امور حقوقی و قراردادها و عضو هیئت مدیره، عضو کمیسیون معاملات و ...