شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پارس گنایس


jnrs.iau-tnb.ac.ir
اصل مقاله (4480 K)
ﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﻴﺴﺖ،. ﻣﺮﻣﺮ، ﮔﻨﺎﻳﺲ و آﻣﻔﻴﺒﻮﻟﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﮔﻨﺎﻳﺲ،. ﻣﺮﻣﺮ،. آﻣﻔﻴﺒﻮﻟﻴﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه. زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ. دﻫﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻨﻲ. ﺷﺪﮔﺎن و ﻛﺎﻫﻴﺪﮔﻲ ﻃﻼ ... ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس ﻛﺎﻧﻲ. ) 46.
fa.wikipedia.org
استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
طی پژوهشی که شرکت پژوهشگران خبره پارس به سفارش شورای فرهنگ عمومی در ..... و کیمیای غرب‌گستر، سیمان غرب، چینی کرد، مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت (روغن ...
railassociation.ir
اعضا حقوقی - انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
خط و ابنیه فلق خط گذار(شرکت تعاونی فنی و مهندسی) ... ساز بن پژوه(شرکت مهندسی مشاور) ... شرکت صنعت میعاد. ط ... مادر تخصصی حمل و نقل ریلی(شرکت) ماربین
sherkat.ssaa.ir
مسئولیت محدود - اداره کل ثبت شرکت ها
1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد ... 4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با ...
www.fanni.info
شرکت هاى در ارتباط
شماره, نام, نام خانوادگی, سمت, شرکت. 1488, غلامرضا, لله‌ گاني‌, مديرعامل‌ ..... 3525, سيد محسن, جلالي موسوي, مديرعامل, ديهيم فرافن. 3524, سيد محمد هادي, صدرالسادات ...
irta.ir
برگشت به صفحه اصلی - انجمن تونل ایران
نشست هیات مدیره انجمن تونل ایران با مدیران شرکت E-BERK ... اثرات حفاری تونل بر رژیمهای هیدروژئولوژیکی: شناخت و راهکارها ". ارائه دهنده گان: آقایان .... کندوان پارس.
irta.ir
انجمن تونل ایران
روز یکشنبه 26 دی ماه 1395 در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با حضور آقایان مهندس کریمی، مهندس شمسی و آقای دکتر حسن‌پور (اعضای هیات مدیره ...