شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پرگاس


www.aparat.com
ویدیو های شرکت پرگاس سازه - آپارات
فیلم, ویدیو های شرکت پرگاس سازه. ... اجرای سینی زنی و ماله پروانه ای توسط شرکت پرگاس سازه ... بتن سخت پارکینگ مجتمع های تجاری مجری شرکت پرگاس سازه.
sati.sharif.ir
پرگاس خودرو شريف - مرکز رشد فناوری های پيشرفته دانشگاه صنعتی ...
شركت پرگاس خودرو شريف در سال 1390، پس از چندين سال فعاليت در زمينه ساخت سيستم¬هاى مكاترونيكى و تجهيزات قواى محركه خودرو، توسط جمعى از پژوهشگران جوان و ...