شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پژوهشی تولیدی سینا سل


scg91.blogfa.com
سلول های بنیادی
به گفته محققان این روش که BlocC نام گرفته برای تولید شبکه ای از سلول های مغزی در .... گروه پژوهشی سلول‌های بنیادی جهاددانشگاهی مشهد، کارگاه آموزشی تئوری و عملی ... علاقمندان برای شرکت در این کارگاه می‌توانند با پرداخت 380 هزار تومان به شماره .... يك دوز استم سل درماني در حين جراحي،عملكرد قلبي بيماران با LVAD را بهبود مي دهد:.
isiaonline.org
بخش‌های اصلی - انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور. ... تالار ابن سینا ... دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان ... دندریتیک سل ها (DCs) بازیگران اصلی سیستم ایمنی هستند که به عنوان رابط بین ... نحوه تشکیل و آغاز به کار شرکت سیناژن به این شکل بود که در سال ۱۳۷۷ چندین فرد ...
www.ari.ir
ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري 2
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﺔ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ زﻧـﺪﮔﻲ. اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ... ﺳﻴﻨﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺎﺑﺎروري ﻓﻌﺎل ﻛـﺸﻮر، اﻫﻤﻴـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﺤﻴﻄﻲ از دﻳﺪ دﺳﺖ ..... ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. 5/7. ﺳﺎل ﺑﻮد و ... و اﻧﺘﻘﺎل رژم ﺳﻞ. ﻫﺎ، ﻟﻘﺎح.
sinapress.ir
درمان کیست تخمدان با نسخه بوعلی سینا - سیناپرس-خبرگزاری علم و ...
5 نوامبر 2014 ... سینا پرس: هم اکنون این شرکت مجوز بیش از 40 محصول برای درمان بیماری های مختلف را دریافت کرده و در ماه های آینده رسما خط تولید پماد و کرم نیمه جامد و ...
www.ajums.ac.ir
الف تا ی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
آزمایشگاه · آزمایشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: ..... راهنمای نگارش پايان نامه كارشناسی ارشددانشکده پرستاری و مامایی اهواز: ... شركت هاي همكار
conf.isc.gov.ir
مشاهده خبر
A2, مریم حسین زاده، حامد حسین زاده, ارزیابی اقتصادی طرح تولید پراکنده برق در پست ..... A140, محمد بحريني همايون بختياري عاطفه پورشفيع, استفاده شرکت توزیع برق ..... A358, [وحید پالیده] [بهروز میرزایی ضیاپور] [مهرداد امینی], بهره‌مندی از انرژی ...
stemcell.isti.ir
ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی - حمایت از تجاری سازی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری " تجاری سازی محصولات علمی " را بعنوان هدف اصلی و مطلوب ... و به مرحله تولید رسیده است حمایت نموده و در صورت تایید ، در سایت ستاد معرفی نماید . ... شركت سلول بافت زيست (سبز) ... شرکت زیست فناوری کوثر ...
talent.techpark.ir
سامانه استخدام، کارآموزی و پایان نامه
شرکت مهندسی سازگان ارتباط. کارشناسی ارشد و بالاتر-الکترونیک یا مخابرات و مخابرات سیستم. شغل. شرکت مهندسی توسعه سازان امید یکتا. مهندس طراح الکترونیک.
www.mahansoftco.com
گروه نرم افزاری ماهان
مشتریان. news. شرکت آیدین. شرکت آیدین در سال 1392 تاسیس گردید و در بخش های اندروید،وبسایت و تبلیغات شروع به فعالیت کرد ...