شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پیمان کارآفرین


jem.journals.umz.ac.ir
ﻣﻮردي ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ؛ اﺑﻌﺎد ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺪل ﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺮﻛﺖ درﮔﻴﺮ اﺟﺮاي ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻋﺼﺮ. ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ. (. ﻛﺎﺳﻴﻼس و ﻫﻤﻜﺎران. ،. )#### . ﺿﺮورت ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه ﭘﻴﻤﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ.
poliv.ir
پارساپژوهش آرین کارآفرینی کارآفرین کشاورزی صنایع آنالیز بازار
سامانه تخصصی پارساپژوهش آرین کارآفرینی ، آنالیز بازار ، کشاورزی ، دام ، طیور ، آبزیان ... بر اساس گزارش مورخ بیست و یکم ماه دسامبر سال 2106 شبکه خبری WATT بزرگترین شرکت غذایی کره ... پیمان ذوالفقاریان 2 هفته پیش آنالیز بازار ۰ 6.
www.klc-int.com
شرکت لیزینگ کارآفرین
مهیا شده است و کلیه مراکز مرتبط واجد شرایط می توانند تنها از طریق شرکت ایران روتاتیو از تسهیلات اعتباری شرکت لیزینگ کارآفرین بهره مند شوند. دکتر ریاحی
sabingroup.com
گروه اقتصاد سابین – لیزینگ پیمان کارآفرین
شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین (سهامی خاص) با سرمایه اولیه یک میلیون ریال در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ تأسیس و تحت شماره ۱۹۷۴۴۹ در اداره ... لیزینگ انواع خودروهای سواری.
www.enleasing.com
فهرست شرکت‌های لیزینگ مورد تایید بانک مرکزی
18 ا کتبر 2014 ... بر این اساس فهرست شرکت‌های لیزینگ مورد تایید این نهاد نظارتیبه این شرح است: · شرکت لیزینگ آتیه الوند. · شرکت لیزینگ آریا دانا. · شرکت ...
karafarini.sharif.ir
مجموعه "زندگينامه کارآفرينان بزرگ ايرانی" - مرکز کارآفرینی دانشگاه ...
23 آگوست 2016 ... کارآفرینی به شیوه ناصر قدیرکاشی بنیانگذار شرکت خدمات اول ..... کارآفرینی به شیوه رامین فتحی بنیانگذار گروه صنعتی فتحی الماس. ۳۷۶.
karafarini.mcls.gov.ir
منتخبین هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر سال91
ﺷﺮﮐﺖ. /. ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر. ﻧﺸﺎﻧﯽ. ﺗﻠﻔﻦ. ﺻﻨﻌﺖ. ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ اورﻧﺪي. 1. 49. ﻣﺮد. ﺷﻬﺪ ﺑ. ﺎب ﭘﺎرس. ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﻬﺮك ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ..... ﯾﺤﯿﯽ ﮔﺴﺘﺮ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ. خ. 21. ﺷﺮﮐﺖ ..... ﭘﺎدﺗﻦ ﮔﺴﺘﺮ اﯾﺜﺎر. زرﻧﺪﯾﻪ ﺷﻬﺮك ...
www.donyayekhodro.com
شرکت های لیزینگ خودرو دارای مجوز از بانک‌ مرکزی اسامی - اخبار خودرو
3 جولای 2014 ... از میان شرکت های لیزینگ خودرو 37 شرکتی که اسم آنها در لیست بانک ... کسی میدونه پاسارگاد خودرو نسیم مرحله دوم واسه پراید ۱۳۲ چقدر میگیره.