شماره تماس شرکت چی توز در تهران

آدرس:           
مشهد- شهرک صنعتی  توس – بلوار کوشش جنوبی- خیابان دوم-سمت چپ- صندوق پستی ####            
تلفن:  ####           
فکس: ####                     
ایمیل:           
dinafood@dinafood.com