شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت کوشا صنعت خودرو


www.saipanews.com
گفتگو - سایپا نیوز
سایپا نیوز: مصاحبه‌ای با مهندس محمدرضا شیخ‌عطار، مدیرعامل شرکت تولید خودرو .... مهندس مومنی مدیرعامل شرکت رویین صنعت در خصوص رویکرد قطعه سازان می گوید: ... مهندس بوذری مدیرعامل شرکت محورکاران کوشا افق قطعه سازی را در کشور روشن میبیند .
www.fbpgroup.org
سیستم مدیریت کیفیت - فرآیند بهبود پارسیان
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﺷﺎ ﭘﯿﺸﻪ. ،ﺣﻘﯿﻘﯽ. ﺣﺴﯿﻦ. (. ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ. ) ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣ. ﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮان. ،رازدار. ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ. (. ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ. ) ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو.
www.kt-uast.ac.ir
دانشگاه علمي - كاربردي كوشا - اخبار
علمی کاربردی کوشا مرکز برتر; حضور مسئولین انستیتو بازرسی هلند در دانشگاه ..... پیام تسلیت مرکز علمی کاربردی کوشا به مناسبت شهادت آتش نشانان فداکار.
www.saipamalleable.com
لیست مشخصات شرکتهای گروه سایپا - Saipa Malleable Co.
بهنگام آفرين, منصور والا, طراحي وتحقيقات و توليد قطعات خودرو, کيلومتر 15 جاده قديم ... پلاسکوکار سایپا, زعفر تنهاپور, توليد قطعات پلاستيکي خودرو (سپر و .... شرکت فرهنگي ورزشي, آرش كوشا, خدمات ورزشي رفاهي گروه سايپا, کيلومتر 5 جاده ...
www.evat.ir
Black List
شناسه, نام, نام خانوادگی, نام شرکت/موسسه, شماره اقتصادی, استان, شهرستان, شهر, آدرس. 0 .... شرکت خدماتی بازرگانی تولیدی مهرگان نقش جهان. 0 ..... افق بیکران آریا. 0