شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت گاز آذربایجان غربی

www.wa-nezam.org
خانه - بازرسي گاز
اطلاعيه شركت گاز در خصوص لوله رابط(لوله بين رگلاتور و كنتور) · اطلاعيه شركت ... -----اطلاعيه-----قابل توجه مجريان و بازرسين گاز (( گردش كار لوله كشي گاز توكار)).

www.nigc-wazar.ir
شرکت گاز استان آذربایجان غربی/شرکت گاز استان آذربایجان غربی/‌‌‌
شرکت گاز استان آذربایجان غربی ... جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را ... صورتحساب گاز طبيعي ...
www.nigc-wazar.ir
امورمشترکین - شرکت گاز استان آذربایجان غربی
پورتال شرکت ملی گاز ایران-استان آذربایجان غربی. ... 6- در مواردي كه مشتري بدلايل مختلف نياز به پرداخت قبض خود در شركتهاي خدماتي داشته باشد با دريافت ...
www.ariatender.com
مناقصه گاز استان آذربایجان غربی - آریاتندر
مناقصه انجام امور خدمات دفتری در سطح شرکت گاز استان آذربایجان غربی. عنوان : ####- ... مناقصه خدمات امداد گاز شهرهای مرکز استان آذربایجان غربی. عنوان : 1395- 10- ...
commercial.nigc.ir
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺮان ﻛﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز
10 مارس 1999 ... اﺳﺘﺎن ﺛﺒﺘﻲ. واﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ. ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺖ. ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ/ ﺗﺄﺳﻴﺲ. ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﻛﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻧﻈﺎم اﻳﺮان ﻛﺪ. ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻧﻈﺎم اﻳﺮان ﻛﺪ. ﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮان. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان.
www.nigc.ir
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی - شرکت ملی گاز ایران
پورتال شرکت ملی گاز ایران-شرکت ملی گاز/شرکت گاز استان آذربایجان شرقی.
www.nigc.ir
شرکت گاز استان آذربایجان غربی - شرکت ملی گاز ایران
پورتال شرکت ملی گاز ایران-شرکت ملی گاز/شرکت گاز استان آذربایجان غربی. ... استان آذربايجان شرقي · شركت گاز استان هرمزگان · شركت گاز استان آذربايجان غربي  ...
www.nigc-wazar.ir
مشاهده صورتحساب و پرداخت الکترونیکی - شرکت گاز استان آذربایجان ...
پورتال شرکت ملی گاز ایران-استان آذربایجان غربی. ... جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید ...
www.nigc-wazar.ir
شرکت گاز استان آذربایجان غربی
با توجه به افت محسوس دما و سردسیر بودن استان و به تبع آن افزایش مصرف گاز طبیعی ، مشترکین استان باید شرکت گاز را در تامین پایدار جریان گاز طبیعی یار.
www.nigc-eazar.ir
مناقصات - شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
... پیمانکاران ذیصلاح که دارای حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات یا پایه 5 نفت و گاز از سازمان مدیریت ... تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان.