شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت گستره نگار crm


www.gnco.ir
امور نمايندگی‌ها - گستره نگار
شركت گستره نگار به عنوان یکی از باسابقه‌ترین شرکت‌های ارائه دهنده فارسی ساز و ... فارسی ساز و تقویم شمسی برای Microsoft Dynamics CRM; فارسی ساز و تقویم ...
www.gnco.ir
شرکت گستره نگار
گستره نگار, گستره‌نگار, کستره نگار, گستره نکار, پرنیان, پریان, فارسی ساز, مایکروسافت, میکروسافت, مایکروسافت ایران, میکروسافت ایران, فارسی‌ساز, راهکار  ...
www.parnianportal.com
همکاران تجاری - ParnianPortal
شرکت گستره نگار. همکار پرنیان در زمینه ... همکار پرنیان در زمینه اجرای پروژه های سفارشی بر پایه BPMS پرنیان. شرکت ارتباطات فراگستر شرق (اينترنت آفتاب).