شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت یانگ شین


www.ramakkhodro.com
درباره شرکت خودروسازی سانگ یانگ موتور کره جنوبی - رامک خودرو
شصت و یک سال رقابت تنگاتنگ برای ترسیم آینده ای درخشان را می توان به عنوان سابقه و پشتوانه ای ارزشمند برای حضور مداوم شرکت سانگ یانگ در عرصه تولید و ...