شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

صورت های مالی شرکت ایران خودرو

www.polimali.com
انتشار صورت های مالی گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - اخبار پولی ...
20 دسامبر 2016 ... به گزارش اخبار پولی مالی، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95، مبلغ 62 ریال سود به ازای هر سهم کنار ...

www.shakhessaham.com
آرشیو اطلاعیه های سازمان - کارگزاری شاخص سهام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به #### (حسابرسی شده) (شرکت مديريت تجهيز ... (حسابرسی شده) (شرکت شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (سهامي ...
stock.ikco.ir
ایران خودرو
موضوع : تصميمات مجمع عادي ساليانه مجمع عادي ساليانه ايران خودرو در تاريخ #### در سالن اجتماعات شركت ساپكو ... تصويب صورت هاي مالي منتهي به ####.
www.3ico.ir
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 - شرکت گسترش ...
11 جولای 2013 ... ﺻورت ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت ﮔﺳﺗرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاري اﯾراﻧﯾﺎن )ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم( ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ... ﺻورت ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل 1390 ﺷرﮐت ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ دﯾﮕري ﻣورد ﺣﺳﺎﺑرﺳﻲ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﺳﺎﺑرس ﻣزﺑور در ..... اﺗوﻣﺑﯾل ﺳﺎﯾﭘﺎ. 10,400,000. 1,000. 4,530,####,####,597.
www.ikido.org
صورت های مالی حسابرسی شده | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
صورت های مالی ۱۲ ماهه ۱۳۹۴. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394.
www.asrekhodro.com
عصر خودرو - انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده پارس خودرو
عصر خودرو : شرکت پارس خودرو اطلاعات و صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 ... جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید.
www.asrekhodro.com
عصر خودرو - نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو
23 نوامبر 2015 ... مضافا شرکت ایران خودرو خراسان به استناد رای دیوان عدالت اداری مورخ 29 فروردین ماه 1394، خود را مشمول برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون ...
www.zamyad.co.ir
صورتهاي مالي حسابرسي شده 1392 - زامیاد
10 ژوئن 2014 ... ﻓرﻣﺎن ﺧودرو ﺳﭘﺎھﺎن. 5,336. 3,811. ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗﮐﻟﯾﻔﻲ. 5,234. 5,234. ﺷرﮐت رھﺎورد ﺗﮑﻼن. 3,599. 1,418. ﺷرﮐت ﮔﮭر ﺗﺎﯾر. 2,774. ﮔروه ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران ﻓﺎره. 2,563. 2,563.
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشرکت ايران خودرو‌ديزل (سهامي عام) شامل ... و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي ... 7 -طبق رسيدگيهاي به عمل آمده، از بابت بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکت ايران خودرو ديزل باکو .... ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و شناسايي فرصتها و ...
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... 1-صورتهاي مالي گروه و شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام) شامل ... و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و .... - درخصوص مدون سازي فرآيندهاي شناسايي ، ارزيابي و تجزيه و تحليل ...