شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

صورت های مالی شرکت رایان سایپا

codal.ir
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ليزينگ رايان سايپا (ولساپا )
... سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به #### شرکت ليزينگ رايان سايپا - نماد: ولساپا ... شرکت سرمايه گذاري سايپا, 10346, سهامی عام, اصلی, سيد اکبر غلاميان ...

www.saipanews.com
لیزینگ رایان سایپا به سهامداران خود سود داد - سایپا نیوز
1 آگوست 2016 ... با حضور حداکثری صاحبان سهام، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ رایان سایپا برگزارشد.
new.tse.ir
رايان سايپا - بورس اوراق بهادار تهران
ﭘﺬﻳﺮش و درج ﺷﺮﻛﺖ. راﻳﺎن ﺳﺎﻳﭙﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﺗﻴﺮ ﻣﺎه. 1384. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮش اوراق ..... ﺑﻪ ﻣﻮرخ. ####. ﺌﻫﻴ. ﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺬﻳﺮش اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺷﺮﻛﺖ راﻳـﺎن ﺳـﺎﻳﭙﺎ. (. ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﻋـﺎم. ) ﺑـﻪ.
www.sahamyab.com
سهام یاب - ولساپا ( لیزینگ رایان‌ سایپا )
ولساپا ( لیزینگ رایان‌ سایپا ) - بورس اوراق بهادار تهران. اولین شبکه اجتماعی ... شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا)سهامي خاص, 41,113,956, 1.71. شركت سرمايه  ...
www.rayansaham.com
پرتال سهام شرکت لیزنگ رایان سایپا
گزارش فعالیت هیات مدیره ####, ۱۳۹۵/۰۴/۰۶, ۱۳۹۴. گزارش حسابرس به همراه صورت مالی, ۱۳۹۵/۰۴/۰۶, ۱۳۹۴. برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی 1394, ۱۳۹۵/۰۴/۰۶  ...
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1391
24 جولای 2013 ... ﮔزارش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ. ﻣﻘدﻣﮫ. 1 - ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... گزارش نسبت به صورت های مالی.
saipasaham.com
پرتال سهام
۱۳۹۵/۱۰/۰۱, آگهی دعوت به مجمع شرکت سایپا- جهت انتخاب ... سایپا. ۱۳۹۵/۰۹/۰۱, صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/. سایپا. ۱۳۹۵/۰۸/۱۷, اطلاعات و صورت‌های مالی ...
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1394
20 جولای 2016 ... ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... ﺻورت اﻋﻣﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻻزم ﺳرﻓﺻﻟﮭﺎي درﯾﺎﻓﺗﻧﻲ ھﺎي ﺗﺟﺎري و ﻏﯾرﺗﺟﺎري و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺎﻟﻲ ...
www.rayansaipa.com
شرکت لیزینگ رایان سایپا
رایان سایپا. صفحه اصلی; درباره ما .... فجر خودروهای... جشنواره فروش فجر خودروهای سایپا آغاز شد ... شركت رايان سايپا در اسفند ماه 1376 به ثبت رسيد . واژه " رايان " بر  ...