شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

علمی کاربردی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

www.isiri.org
ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه آزﻣﻮن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و روش ﻫﺎي - سازمان ملی استاندارد
Central Office: Southern corner of Vanak square, Tehran .... ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﺮ. ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان. (. ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ. ) ﺑﺎداﻣﭽﻲ. ,. ﻓﺮﻫﺎد. ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ... داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻬﺮان.

www.mrvisitor.ir
سید حجت بزاززاده | - مسترویزیتور
مدیر مسئول سایت مستر ویزیتور/ مدیر بازرگانی و بازاریابی داخلی و بین الملل ... مهرکام پارس(تهران); دانشگاه علمی کاربردی شرکت شیر پاستوریزه پگاه(تهران) ...
uast-parsoilco.com
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎوره ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ - ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ 14 ﺧﻴ - دانشگاه علمی ...
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺎرس. اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ. اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ،ﺑﻠﻮار ﭘﮋوﻫﺶ،ﺷﻬﺮك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﭘﮋوﻫﺶ. ####. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚ. (. ﺗﻬﺮان. ) خ دﻣﺎوﻧﺪ.
nano.ir
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو | چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو | مراکز ...
انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز ... شرکت نانوفناور فاران, فارس-شیراز-میدان نمازی-بلوار کریمخان زند-دانشگاه شیراز-دانشکده مهندسی ...
www.ilscs.ir
مراکز علمی کاربردی برگزار کننده رشته لجستیک و زنجیره تامین
2 ژانويه 2014 ... ردیف. نام مرکز. آدرس سایت. تلفن تماس. 1. شرکت بنیان دیزل تبریز. 0411- ####. مهرگام پارس تهران. www.mcpuast.com####.
tehran.pegah.ir
شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
سایت پگاه. ... محصولات. پنیر. شیــر. دوغ. ماست. پودری. آبمیوه. خامه. كارخانجات تولیدی. آخرین اخبار پگاه. آخرین اخبار پگـاه. photo_2016-12-27_09-07-18. دی ۷, ۱۳۹۵ ...
www.uswr.ac.ir
خیابان شهید با - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ساختمان پیشتازان آیین زندگی. ####. 28. مركز آموزش علمی. -. كاربردی شركت تعاونی. كارخانجات فراوری روغن و دانه های روغنی ایران. تهران،خیابان استاد ...
pegah.ir
پگاه | شرکت صنایع شیر ایران
شرکت های هلدینگ. پگاه استان ها. پگاه آذربایجان شرقی · پگاه آذربایجان غربی · پگاه اصفهان · پگاه تهران · پگاه ... معرفی شرکت پگاه گلپایگان در فرابورس تهران ...
www.uast.ac.ir
آدرس و شماره تماس مراکز تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
تهران -اوین -خ کودکیار-دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. #### .... مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تعاونی پیشتازان آیین زندگی (تهران). تهران -خيابان ...
saladairy.ir
صنایع لبنی اراک (صلا) - تولید کننده انواع لبنیات و آبمیوه
شرکت صنایع لبنی اراک (صلا) تولید کننده فرآورده های لبنی (شیراستریل و پاستوریزه ساده وطعم دار، خامه، پنیر، ماست،دوغ ، کشک) وآبمیوه های پاکتی ...